Česká republika převzala vakcíny proti opičím neštovicím

Vytvořeno: 26. 7. 2022 Poslední aktualizace: 26. 7. 2022

Česká republika získala darem 2800 dávek vakcín proti opičím neštovicím. Dnes bylo převzato prvních 1400 dávek. Uskladněny budou v Ústavní lékárně Fakultní nemocnice Bulovka.

Česká republika obdržela dne 26. 7. 2022 vakcíny proti onemocnění opičí neštovice. Nákup a distribuce vakcín v rámci Evropské unie byla zajištěna a koordinována Evropskou komisí, resp. Úřadem pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví Evropské unie (dále jen „HERA“). Úkolem úřadu je předcházet, odhalovat a rychle reagovat na situace ohrožující veřejné zdraví v Evropské unii.

V reakci na neobvyklý výskyt počtu případů opičích neštovic v Evropě bez vazby na endemické oblasti, byly v rámci evropského systému připravenosti a reakce na mimořádné události v oblasti ohrožení veřejného zdraví diskutovány možnosti profylaxe tohoto onemocnění. HERA zajistila 109 090 dávek vakcíny pro EU, a z tohoto množství ČR získala darem 2 800 dávek, a to jako jedna z prvních zemí EU. Dnes dovezených 1400 vakcín bude uskladněno v Ústavní lékárně Fakultní nemocnice Bulovka. 

Vakcíny jsou primárně určeny pouze vybraným skupinám osob ve věku ≥ 18 let věku, a to epidemiologicky významným úzkým kontaktům s osobou s potvrzeným nebo suspektním případem opičích neštovic (postexpoziční). Dále je možné vakcinovat i vybraný zdravotnický personál, který vědomě pracuje s orthopoxviry nebo ošetřuje pacienty s potvrzením onemocněním. Vakcína není určena k plošnému očkování.  


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?