Česká republika hostila zasedání představitelů ministerstev zdravotnictví Visegrádské skupiny a Rakouska

Vytvořeno: 8. 4. 2016 Poslední aktualizace: 8. 4. 2016

V rámci českého předsednictví Visegrádské skupině v letech 2015–2016 se v Ostravě konalo setkání představitelů ministerstev zdravotnictví Visegrádské skupiny a Rakouska. Stěžejními tématy jednání byly vývoj Národního zdravotnického informačního systému a na datech založená kontrola úhradových mechanismů (DRG), Health Technology Assessment (HTA) a reexporty léčivých přípravků.

„Bylo mi ctí hostit tuto významnou akci. Diskuse se zahraničními kolegy se týkaly zkušeností se společnými a významnými tématy zdravotnictví. Shodli jsme se na tom, že bez relevantních a stále aktualizovaných informací nelze sledovat, zda pacienti dostávají správnou léčbu, ve správný čas a na správném místě. Budování Národních zdravotnických informačních systémů je tedy velkým mezinárodním tématem a velmi významným milníkem pro hodnocení poskytované péče,“ komentoval jeden z bodů jednání ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodal: „Důležité je také sdílení indikátorů kvality péče mezi jednotlivými zeměmi, což významně urychlí jejich validaci a uplatnění v praxi.  Spolupráce sousedních států je v globálním světě důležitá i v problematice reexportů a v zamezení exportu i importu nekvalitních produktů.“

 

 

Partnerské země V4 se dohodly na metodické spolupráci a sdílení svých výstupů a hodnotících zpráv jak v oblasti kvality a dostupnosti zdravotní péče, tak i zdravotnických technologií a sledování jejich výkonnosti a přínosu péče a dále také nákladové efektivity. Sdílení zkušeností s budováním těchto hodnotících systémů, tzv. Národních zdravotnických informačních systémů, bude přínosem zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany citlivých osobních dat. Partnerská spolupráce sousedících zemí Evropy umožní budovat tyto systémy bezpečně a s vysokým respektem k citlivosti osobních dat pacientů, a přitom dostatečně efektivně, aby garantovaly potřebnou úroveň kvality a bezpečnosti zdravotních služeb. Sdílení zkušeností se sběrem dat, s legislativou a společné postupy při posuzování zdravotnických technologií pokrok v dostupných technologiích výrazně urychlí.

Zástupci zemí V4 diskutovali také problematiku reexportů léčivých přípravků. Stejně jako Česká republika, setkávají se i ostatní státy s tím, že jsou léky z  ekonomických důvodů distribuovány do zahraničí. V této oblasti se zúčastněné státy shodují, že je nutná průběžná spolupráce a koordinace jednotlivých zemí, například formou legislativních opatření (omezení reexportu).

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?