Ceny ministra za rok 2021 získali Jitka Reineltová a Michal Šimůnek

Vytvořeno: 3. 12. 2021 Poslední aktualizace: 18. 1. 2022

U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením byly v pátek 3. prosince 2021 uděleny Ceny ministra za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením a za rozvoj zdravotně sociální péče.

Cena ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se uděluje osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice. V roce 2021 byla cena udělena Michalu Šimůnkovi za více než patnáctiletou nepřetržitou práci o osoby se zdravotním postižením. Významným a mimořádným způsobem se zasloužil o pomoc zdravotně postiženým lidem s chronickým, geneticky podmíněným nervovým onemocněním Charcot-Marie-Tooth (CMT), ale i mnohým dalším. Michal Šimůnek je jedním ze zakládajících členů Společnosti C-M-T, vzniklé už v roce 1999 a na její činnosti se od počátku výrazně angažoval. Společnost C-M-T byla jednou z prvních pacientských organizací vzniklých u nás po roce 1989. Od roku 2005 byl Michal Šimůnek místopředsedou a od roku 2008 je předsedou Společnosti CMT, která sdružuje přes 200 pacientů s dědičnými neuropatiemi. Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňováni zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CTM a zvyšování povědomí veřejnosti i lékařů o tomto geneticky podmíněném neurologickém onemocnění. Pod vedením Michala Šimůnka Společnost CMT mj. vydává Bulletin Společnosti CMT s mnoha velmi důležitými informacemi i radami pro pacienty, nejen s dědičnými neuropatiemi. Michal Šimůnek organizoval pro pacienty s CMT a jejich rodiny řadu setkání, rekondičních pobytů, ale i vzdělávacích akcí a organizoval několik větších seminářů o problematice dědičných neuropatií při příležitosti kulatých výročí od vzniku Společnosti C-M-T. Jako právník poskytuje členům spolku, ale i mnoha dalším postiženým s jinými diagnózami zdarma a velmi ochotně odborné sociální a právní poradenství. V roce 2013 se významně angažoval v záchraně Dětské léčebny Vesna v Janských Lázních a sám zorganizoval protestní shromáždění proti tomuto kroku, byl též mluvčím Krizového štábu lázeňství. V roce 2016 se aktivně podílel na vyjmutí lázní v Janských Lázních z privatizačního projektu, což nakonec vláda schválila. V roce 2012 inicioval změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, týkající se odstranění odlišného postavení příjemců příspěvku na zakoupení motorového vozidla. V roce 2017 získal Cenu veřejnosti v rámci udílení Cen Olgy Havlové.

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče se uděluje osobnosti k ohodnocení odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální péče určené osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním v České republice. V roce 2021 byla cena udělena Jitce Reineltové za rozvoj v oblasti zdravotně sociálního pomezí, kterému se věnuje již řadu let. Konkrétními kroky rozvíjí zdravotně sociální péči u pacientů s nervosvalovým onemocněním. Tomuto tématu se věnuje koncepčně s ohledem na všechny pacienty se zdravotním postižením v ČR. Vede Pracovní skupinu pro zdravotně sociální pomezí v rámci Pacientské rady ministra zdravotnictví, v této oblasti zároveň rozvíjí spolupráci mezi různými organizacemi, jako předsedkyně PARENT PROJECT je spoluzakladatelkou Aliance pro individualizovanou podporu, zastřešující organizace, která se snaží identifikovat a navrhnout konkrétní řešení problémů zdravotně sociálního pomezí a sociální péče o pacienty s chronickým onemocněním v ČR. Jitka Reineltová dlouhodobě upozorňuje na problematiku zdravotní a sociální péče u osob se zdravotním postižením v ČR, je zkušeným advokátem těchto lidí a zakládá se o prosazení zásadních systémových změn.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhlo udělení Ceny ministra za rok 2021 v komorním duchu v budově Ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí v Praze.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?