Cenu Makropulos získala Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Vytvořeno: 2. 10. 2017 Poslední aktualizace: 2. 10. 2017

Již tradičně se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů na scéně Stavovského divadla uskutečnilo předávání Ceny Makropulos za péči o seniory. Ocenění uděluje ministr zdravotnictví, společenskou událost pořádá spolek Život 90. Cenu Makropulos představitelům Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov předala náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Na slavnostní ceremoniál navázalo benefiční představení Audience u královny od Petera Morgana.

Letošní laureát Ceny Makropulos – Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov byla založena v únoru 1992 s právní subjektivitou od r. 1993. Působí ve venkovském pohraničním regionu Valašska se sedmi obcemi na rozloze 24 tis. ha. Zajišťuje komplexní zdravotní a sociální služby převážně osamělým a nemocným seniorům a osobám se zdravotním postižením žijícím většinou na samotách v kopcích a dalekých údolích, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Pracovníci ujedou ročně kolem 140 tis. km, v zimním období musí pečovatelky často ke klientům v horách vyjít pěšky. Osobní asistenční služba umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením žít nadále důstojným a hodnotným životem a vykonávat činnosti, které by dělali sami, kdyby toto postižení nebo omezení neměli. V domácnostech je dále poskytována služba Domácí zdravotní péče a Domácí hospicové péče. Seniorům a jejich rodinám slouží Dům pokojného stáří a Denní stacionář Slunečnice. Rodinám, které pečují o své příbuzné, je velkou pomocí Odlehčovací služba, kterou Charita poskytuje. Pro návrat lidí s následky onemocnění či postižení do plnohodnotného života jsou určeny služby Sociální rehabilitace LÁVKA 2015Sociálního podniku Charity Nový Hrozenkov U3.

„Prodloužení lidského života představuje pro české zdravotnictví nesporný úspěch. To však nestačí, je nutné vytvářet podmínky pro to, aby přidaná léta, o která dnešní senioři žijí déle, byla také kvalitní. A právě o takový výsledek se snaží i letošní vítěz Ceny Makropulos,“ řekla při předávání ceny náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Cena Makropulos, inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos, tak představuje i poselství o snaze všech, kteří se věnují péči o naše zdraví a tím se také významně podílejí nejen na prodloužení nejen délky, ale i na zvýšení kvality lidského života. Vybrané projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky tomuto ocenění získat mimo jiné i potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

 

 

Cenu Makropulos převzala ředitelka chratity Nový Hrozenkov paní Danuše Martinková.

 

Cenu Makropulos představitelům Charity Nový Hrozenkov předala náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Odbor komunikace s veřejností  tel.: 224 972 166, e-mail:
tisk@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?