Cenu Makropulos za rok 2014 získalo Město Prachatice

Vytvořeno: 2. 10. 2014 Poslední aktualizace: 2. 10. 2014

Již po sedmé se první říjnový večer v Národním divadle v Praze uskutečnilo předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, které každoročně pořádá občanské sdružení  Život 90. Cenu Makropulos představitelům Města Prachatice předal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, na slavnostní ceremoniál již tradičně navázalo benefiční představení, a to opera Jakobín od Antonína Dvořáka.

Letošní ocenění získali Prachatičtí za mnohaleté a systematické zlepšování kvality života tamních seniorů, na kterém spolupracují s nestátními organizacemi, školskými zařízeními i církvemi. Nejedná se přitom o izolované projekty zaměřené pouze na seniory, do vytváření dobrých mezigeneračních vztahů a přátelské atmosféry jsou zapojeni i mladí lidé, dobrovolníci či žáci škol, a samozřejmě také sami senioři prostřednictvím nejrůznějších programů.

Cena Makropulos, inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos, tak představuje poselství resortu, který se významně podílí na prodloužení lidského života. Vybrané projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky tomuto ocenění získat potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

 

 

Cena Makropulos za rok 2014

 

 Cenu Makropulos udělenou Městu Prachatice  převzal pan místostarosta Ing.bc.Robert Zeman spolu s paní Hanou Rabenhauptovou a MVDr. Marií Peřinkovou.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?