Cenu Makropulos za rok 2013 získalo občanské sdružení Sedm Paprsků

Vytvořeno: 2. 10. 2013 Poslední aktualizace: 2. 10. 2013

Předání ceny Makropulos za péči o seniory se letos konalo již pošesté, tentokrát ve Stavovském divadle v Praze. Cenu vítěznému sdružení osobně předal ministr zdravotnictví Martin Holcát. Ceremoniál doprovodilo benefiční představení opery Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba.

„Vzhledem k inspiraci divadelní hrou, lze těžko najít vhodnější místo pro její udělení, než je právě divadlo. Děkuji proto vedení Národního divadla i Občanskému sdružení Život 90, kteří umožnili předání této prestižní ceny právě zde v krásném a historickém Stavovském divadle v Praze,“ uvedl na slavnostním předávání ministr Martin Holcát a doplnil: „Již za dvacet let budou senioři u nás tvořit téměř 40% populace. Budeme se tak muset vyrovnat s demografickými změnami, které nastávají v míře, která nemá v historii naší země obdoby. Prodlužování průměrného věku však není negativní jev, je mimo jiné dokladem úspěchu moderní zdravotní péče založené na efektivních léčebných postupech a dostupnosti moderních léků.“

Cenu Makropulos za rok 2013 získalo Občanské sdružení Sedm Paprsků se sídlem v Praze 8 – Dolních Chabrech. Oceněna byla zejména komplexní činnost sdružení na úrovni komunity vedoucí k aktivizaci seniorů. Rozvojem smysluplné aktivity sdružení předchází zhoršení zdravotního stavu seniorů a vytváří podmínky pro udržení kvality jejich života. Příkladem mohou být kurzy práce na PC, pěvecký sbor, organizace pobytových akcí, provoz půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Význam sdružení pro obec dokumentovala také přítomnost starosty Městské části Praha – Dolní Chabry, který je ostatně jedním z těch, kteří zaslali vítěznou nominaci.  Motorem dobré komunitní práce jsou vždy lidé pracující nejen rozumem, ale i srdcem. Proto je letošní Cena Makropulos oceněním pro všechny organizátory, ale i zúčastněné seniory, reprezentované předsedkyní sdružení PhDr. Věrou Doušovou a Miroslavem Malinou, starostou Městské části Praha – Dolní Chabry.

Cena s názvem Makropulos tak představuje poselství resortu, významně se podílejícího na prodloužení lidského života všem, kteří mohou přispět k jeho kvalitě. Osvědčené projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky ocenění získat potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

 


Cena Makropulos

 

Projev ministra zdravotnictví při ceremoniálu

 

Předání ceny Občanskému sdružení Sedm Paprsků

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?