Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové získala Eva Provazníková z Masarykovy nemocnice a Střední a Vyšší zdravotnické školy v Ústí nad Labem

Vytvořeno: 11. 5. 2023 Poslední aktualizace: 16. 5. 2023

Při příležitosti Mezinárodního dne sester byla dnes udělena Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství. Druhý ročník slavnostní akce pořádal ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Výbor pro zdravotnictví Senátu PČR pod záštitou jeho předsedy Romana Krause.

Cena nese jméno Alice Garrigue Masarykové, první dcery československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, která kromě mnoha jiných aktivit podporovala vzdělávání v ošetřovatelství. Ocenění je udělováno jednou za kalendářní rok, ať už žijící osobě nebo in memoriam, za mimořádně významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty. Cenu tvoří pamětní list a finanční ocenění v hodnotě 100 tisíc korun.

„Zájem o studium na zdravotních školách v posledních letech stoupá a stejně tomu tak je i u pracovních úvazků sester. Pro Ministerstvo zdravotnictví je skvělou zprávou, že úsilí, které zvyšování počtu věnujeme, je na správné cestě. Jsem přesvědčen, že udělování ceny přispěje ke zvýšení prestiže sester a osobní příklad nominovaných pomůže ke zviditelnění jejich práce. Paní Provazníkové z celého srdce gratuluji. Všem sestrám pak u příležitosti Mezinárodního dne sester děkuji za jejich každodenní práci, za kterou jim patří naše hluboké uznání a respekt,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vítězka Eva Provazníková (níže na fotografii vlevo) pracuje ve zdravotnictví jako dětská sestra od roku 1988. Po maturitě nastoupila na pozici dětské sestry na novorozenecké JIP ústecké nemocnice, kde se dále odborně vzdělávala. Od roku 1998 nastoupila na Střední a Vyšší zdravotnickou školu v Ústí nad Labem jako odborná učitelka. Postupně si doplnila bakalářské a následně i magisterské vzdělání na 1. LF UK v Praze. I přesto, že začala učit na plný úvazek, nepřestala pracovat jako sestra na svém původním pracovišti a nyní na Gynekologicko-porodnické klinice Masarykovy nemocnice.

Tři laureátky Ceny PhDr. Alice G. Masarykové na slavnostním předání ocenění v Senátu PČR.

„Jsem hrdá na naše sestry a velmi bych si přála, aby se jim dostávalo celospolečenského uznání a podpory každý den. Jde o práci vysoce kvalifikovanou, nesmírně náročnou a nelze ji vykonávat bez empatie a ochoty pomáhat druhým. Všem sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům, studentům a pedagogům, kteří se podílejí na poskytování ošetřovatelské péče, či na vzdělávání a přípravě budoucích zdravotnických pracovníků děkuji a přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní a pracovní spokojenosti. Vaše práce má smysl a budoucnost,“ uvedla hlavní sestra ČR a ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ Alice Strnadová.

Pomyslná druhá příčka patří Nině Müllerové (na fotografii vpravo), kterou nominovala Fakultní nemocnice Plzeň. Třetí finalistkou se stala Vladimíra Svobodová (na fotografii uprostřed) s nominací z Vyšší zdravotnické školy Maltézských rytířů v Praze.

 

Fotogalerie z akce


Jste spokojeni s obsahem této stránky?