Cenovou regulací zdravotnických prostředků ušetříme miliardy

Vytvořeno: 7. 7. 2015 Poslední aktualizace: 7. 7. 2015

„Chci změnou zákona dosáhnout transparentního a úsporného systému úhrad zdravotnických prostředků, který bude odolný tlakům výrobců a distributorů a zabezpečí zdravotnické prostředky dostupné všem příjmovým skupinám, tedy vždy v základní variantě hrazené ze zdravotního pojištění. Dosáhneme tak také výrazných úspor. Jen v  roce 2013 představovaly výdaje na zdravotnické prostředky téměř 28 miliard Kč. Při plánovaném poklesu úhrad po změně předpokládám úsporu kolem 4 miliard ročně, “ vysvětlil očekávané efekty ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Zákon bude jasně definovat kompetence při stanovování úhrad zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění. O jejich výši bude u každého zdravotnického prostředku rozhodovat Státní ústav pro kontrolu léčiv ve správním řízení. Efektivitu zaručí to, že SÚKL bude srovnávat ceny referenčním systémem. Reference o ceně získá SÚKL z databází států EU a vyjednávací hladinou pro cenu konkrétního ZP bude nejnižší cena dosažená v konkrétním státě EU.

Zdravotnické prostředky budou rozděleny do úhradových skupin, přičemž v příloze zákona bude definován přehled skupin s nárokem na plnou úhradu.

„Předpokládám, že tato norma nebude po chuti některým výrobcům a distributorům zdravotnických prostředků, protože jim znemožní umělé navyšování cen. Už v minulosti se tito lidé pokusili prosadit přímo do zákona zafixování cen určených prostředků. Očekávám tedy napadání našeho plánu ze strany lobbistů některých firem a jim nakloněných médií. Považuji proto za nutné zopakovat, že vše se děje v zájmu zajistit pacientům adekvátní ceny a vždy minimálně jeden plně hrazený zdravotnický prostředek ve skupině tak, aby se lidé nemuseli obávat, že nebudou mít peníze na potřebné zdravotní pomůcky. Jde o systém, který se osvědčil v případě léčiv a není důvod ho neaplikovat také na zdravotnické prostředky,“ doplnil ministr Němeček.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?