Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj

Vytvořeno: 13. 12. 2022 Poslední aktualizace: 13. 12. 2022

Ministr Vlastimil Válek dnes v prostorách Břevnovského kláštera ocenil vědecké osobnosti za mimořádné výsledky dosažené v projektech v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.

V roce 2021 bylo v rámci zdravotnického výzkumu podporovaného Ministerstvem zdravotnictví dokončeno řešení 76 projektů. Výběr nejlepších z těchto úspěšně dokončených projektů provedla na základě předem stanovených kritérií Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky. Odborné hodnotící panely Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky navrhly na udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 celkem 12 projektů, jejichž výsledky se ukázaly být těmi nejkvalitnějšími. Vědeckou radou a předsednictvem Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky bylo následně vybráno 10 kandidátů pro udělení ocenění. Pět řešitelských týmů obdrželo za své projekty hlavní ocenění Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a dalších pět řešitelských týmů Čestné uznání ministra zdravotnictví.

Nejvýše oceněné projekty přinesly nové poznatky v oblasti mechanismů dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selhání nebo v oblasti predikce účinnosti terapie nádorů hlavy a krku. Zkoumáno bylo také uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii v rámci onemocnění nazývaných primární imunodeficience.

„Je mi nesmírnou ctí, že mohu řešitelům vybraných projektů s potěšením osobně předat ocenění za vynikající výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu a vývoji. Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj je důkazem znamenité úrovně vědy a výzkumu ve sféře zdravotnictví, lze jejím prostřednictvím zviditelnit významné vědecké osobnosti působící ve sféře zdravotnictví, a konečně je to též cesta, jak těmto vědcům a jejich týmům ze jejich obětavou, náročnou, odpovědnou a kvalitní práci upřímně poděkovat,“ ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ocenění v kategorii Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 převzali:

  • prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.  působící v Institutu klinické a experimentální medicíny s názvem: Mechanismy dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selhání.
  • prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA působící ve Fakultní nemocnici Motol za projekt: Interakce buněk nádorového mikroprostředí jako nový nástroj predikce účinnosti terapie nádorů hlavy a krku.
  • prof. MUDr. Anna Šedivá, DSC. působící ve Fakultní nemocnici Motol za projekt: Moderní přístupy k primárním imunodeficiencím: uplatnění molekulární a funkční diagnostiky v terapii.
  • prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA. působící ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze za projekt: Studium degradačních produktů bilirubinu vznikajících při fototerapii novorozenecké žloutenky.
  • Doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. působící na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Nové možnosti intravitální diagnostiky prionových chorob z periferních tkání a mozkomíšního moku.

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 převzali:

  • Doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. působící ve Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity za projekt: Úloha microRNA a jejich cílových molekul v transformaci folikulárního lymfomu a agresivitě chronické lymfocytární leukémie.
  • prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. působící na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Biologie a imunopatologie selhání kostní dřeně a kombinované autoimunitní cytopenie (Evansova syndromu) u dětí.
  • prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF působící v Institutu klinické a experimentální medicíny za projekt: G-POEM v léčbě refrakterní idiopatické a diabetické gastroparézy – randomizovaná a kontrolovaná „sham“ studie.
  • prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA působící v Institutu klinické a experimentální medicíny za projekt: Role renální dysfunkce v progresi chronického srdečního selhání a její možné klinické aplikace: preklinické studie na zvířecích modelech.
  • RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. působící na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Stanovení fenotypu a funkce imunitních buněk jakožto prediktorů odpovědi na léčbu u pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku.

Udělení Ceny ministra je spojeno s finanční odměnou ve výši 100 000 Kč. Vítězné projekty si tak letos rozdělily celkem 500 000 Kč. Pěti řešitelským týmům, kterým je uděleno Čestné uznání ministra zdravotnictví, byl předán z rukou pana ministra diplom.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?