Byla udělena cena Makropulos za rok 2011

Vytvořeno: 3. 10. 2011 Poslední aktualizace: 3. 10. 2011

                              

Stalo se již hezkou tradicí, že si zde v Národním divadle již po čtvrtý rok vždy prvního října připomínáme, že dnešní den je na celém světě věnován stáří. U nás jsou senioři v současné době nejrychleji rostoucí populační skupinou. Jde však o celospolečenský úkol vyrovnat se s demografickými změnami, které nastávají v míře, která nemá v historii naší země obdoby.
 
Prodlužování průměrného věku však není negativní jev, je m.j. důsledkem kvalitní zdravotní péče založené na efektivních léčebných postupech a zvýšené dostupnosti moderních léků. Současně je dokladem pozitivního vývoje v oblasti životního stylu obyvatel, který je zase spojen s lepší přístupností zdravotnických informací.
 
Prodloužit lidský život však samo o sobě nestačí. Je třeba dbát na to, aby „přidaná“ léta, která naši předkové neměli, přinesla také plnohodnotný život. Vytvoření systému zdravého stárnutí však zdaleka přesahuje hranice zdravotnictví. Proto ministerstvo zdravotnictví již v roce 2005 zřídilo v návaznosti na Národní program přípravy na stárnutí Cenu Makropulos, inspirovanou divadelní hrou Karla Čapka. Velké poselství hry Věc Makropulos obsahuje přece také myšlenku o tom, že kvantitativní prodlužování lidského života nestačí, pokud není naplněno smyslem a kvalitou.
 
Cena Makropulos tak představuje poselství resortu, který se významně podílí na prodloužení lidského života všem, a přispívá k jeho kvalitě. Přináší nejen ocenění mimořádných a v praxi osvědčených projektů z oblasti zdravotní a sociální péče určené seniorům, ale pomáhá s jejich publicitou, která pak v praxi bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří. 
 
V této souvislosti chci poděkovat dědicům autorských práv k dílu Karla Čapka, kteří nezištně souhlasili s užitím názvu Makropulos a současně děkuji Národnímu divadlu a zejména jeho řediteli PhDr. Ondřeji Černému i Občanskému sdružení Život 90, kteří umožnili předání prestižní ceny na tomto mimořádném místě.
  
Cenu Makropulos za rok 2011 osobně udělil ministr zdravotnictví Leoš Heger, Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna, Prachatice. Je specializovaným zdravotnickým zařízením, které poskytuje péči pacientům v terminální fázi jejich onemocnění a jejich rodinám. Představuje nejen lůžkový hospic, ale prostřednictvím domácí hospicové péče poskytuje zdravotní služby i v domovech pacientů. Do současnosti posloužil Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích již více než tisícovce těžce nemocných pacientů. Jak píše navrhovatel tohoto ocenění „velkou většinu z těchto pacientů doprovodili zaměstnanci svou láskyplnou péčí na věčnost“. Není náhodou, že oním navrhovatelem je Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která byla sama Cenou Makropulos oceněna v minulém roce za Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích.

 

 

                    Za všechny zaměstnance Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích převzal Cenu Makropulos ředitel hospice PhDr. Robert Huneš s vrchní sestrou Mgr. Evou Ludačkovou.                     

 

Benefiční představení Labutí jezero


Jste spokojeni s obsahem této stránky?