Budou jim stačit jen 2 až 3 mm

Vytvořeno: 6. 6. 2008 Poslední aktualizace: 6. 6. 2008

Jen dvou až tří milimetrové bodové vpichy budou stačit chirurgům nového Centra miniinvazivní chirurgie, které bylo dnes za účasti ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, ředitele FN Brno Romana Krause, přednosty Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno profesora Petra Gála a dalších hostů, slavnostně otevřeno na Pracovišti dětské medicíny FN Brno.


„Jako první a jediné v republice nabídne nové centrum celou škálu miniinvazivních zákroků na malých pacientech. A to jak v oblasti laparoskopické chirurgie, tak neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Špičkové pracoviště bude přínosem jak pro děti a jejich rodiče, tak pro nemocnici, které Centrum přinese prestiž i ekonomický prospěch,“ podtrhuje Roman Kraus, ředitel FN Brno.
„Při ohledu na takto supermoderně zařízené pracoviště se neubráním srovnání, zda je pro společnost potřebnější odpustit placení 240 korun za porodné a nebo zda peníze získávané z regulačních poplatků investovat do nákupu takovýchto vybavení, která zachraňují lidské životy,“ říká ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.
„Miniinvazivní chirurgie podstatně zkrátí dobu operace i dobu hospitalizace dětského pacienta a minimalizuje nežádoucí účinky operací,“ vypočítává prof. MUDr. Petr Gál, PhD., přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie výhody zprovozněného centra. Jeho hlavními přednostmi je umožnění ústupu klasických operací tzv. otevřenou metodou, rozšíření endoskopické diagnostiky a laparoskopických operací i u nejmenších dětí. Mimoto byla zavedena i mozková endoskopie, která tu již dlouhé roky chyběla.
Klinika má mnoho českých primátů v miniinvazívních operacích, které v poslední době směřuje do oblasti novorozenců a počítá i s výkony v rámci prenatální chirurgie.
Nezanedbatelnou složkou je část traumatologická, kde má klinika své výsadní postavení již dlouhá léta. Například namísto odběru kostních štěpů a velmi bolestivých zákroků využívá umělé náhrady kostí, které se vpravují do těla jen malou rankou a výrazně zrychlují proces hojení. Tyto operace klinika provedla vůbec jako první v zemích EU.
„Otevřením Centra miniinvazivní chirurgie se Pracoviště dětské medicíny FN Brno opravdu stává špičkovým evropským centrem pro dětskou medicínu,“ zdůrazňuje ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. „Centrum plně zapadá do koncepce ministerstva vytvářet vysoce specializovaná pracoviště, do nichž soustředíme ty nejlepší metody lékařské činnosti. A Dětská nemocnice FN Brno takovýmto pracovištěm rozhodně je“, zdůrazňuje ministr zdravotnictví.
„Také nám velmi záleží na tom, aby se v těchto specializovaných centrech neopomíjely ani edukační příležitosti pracoviště,“ dodává ministr. V České republice totiž dosud neexistuje podobné centrum na srovnatelné úrovni. Proto se počítá s pracovním a výukovým charakterem centra nejen pro republiku, ale i pro okolní středoevropské státy. Výuka je prováděna jednak přímo na operačních sálech a jednak vytvořením multimediálních učeben s digitálním přenosem z operačních sálů. „Centrum miniinvazivní chirurgie by mělo působit jako edukační středisko pro celý středoevropský region,“ zdůrazňuje ministr Julínek.
Centrum miniinvazivní chirurgie FN Brno je ucelený komplex, který posune nemocnici zase o notný kus kupředu. Vznik centra je součástí celého systému změn, včetně přebudování na kompletní systém roaming-in, které vedou PDM FN Brno na cestu mezi nejlepší pracoviště.
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?