Blíží se finální termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 19. 6. 2019 Poslední aktualizace: 19. 6. 2019

Už jen něco přes týden mají výrobci na pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků. Nejprve se však musejí registrovat u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Zdravotnické prostředky, které nebudou do konce června ohlášeny, budou automaticky k 1. srpnu vyřazeny ze Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků hrazených na poukaz, a ztratí tak úhradu.

Už v polovině května spustil SÚKL testovací prostředí pro budoucí ohlašovatele, aby se předešlo případným nejasnostem při získávání přístupového certifikátu v ostré (produkční) verzi. Pře-ohlášení je možné provést jen v průběhu června. „Zákon nám nedává žádnou možnost uvedené termíny prodloužit či přidělit úhradu jiným způsobem. Apeluji proto na dodavatele, kteří své prostředky ještě nepře-ohlásili či se dokonce ani nezaregistrovali, aby tak co nejdříve učinili,“ říká Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Státní ústav pro kontrolu léčiv garantoval, že žádosti o přístup do systému Kategorizace a úhradové regulace podané do 10. června budou schváleny nejpozději do 21. června. U žádostí podaných později nemůže SÚKL tento termín vyřízení zaručit. „Uděláme ale vše proto, aby i později podané registrace byly vyřízeny co nejdříve,“ dodává Storová.

Dodavatelé by si měli dát pozor zejména na bezvadné podání plných mocí. Vzor je vystaven na webových stránkách. Obecně platí, že za každého výrobce se registruje právě jeden ohlašovatel (tedy výrobce, nebo jím zplnomocněný zástupce). Okamžitě po vyřízení registrace a vygenerování přístupového certifikátu je možné začít pře-ohlašovat zdravotnické prostředky. Podaná ohlášení budou zveřejněna na elektronické úřední desce 10. července. V současné chvíli eviduje SÚKL asi 300 registrací, tj. ohlašovatelů a 2 500 položek určených k pře-ohlášení. 

Veškeré informace včetně kontaktů a příslušných metodik najdou ohlašovatelé na stránkách: www.niszp.cz.
 

Tisková zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?