Bezpečnost pacientů je pro ministerstvo prioritou, o projektu Ukrajina s komorami jedná

Vytvořeno: 9. 4. 2018 Poslední aktualizace: 9. 4. 2018

Odbor komunikace s veřejností
tiskové oddělení


Ministerstvo zdravotnictví reaguje na článek Veroniky Rodriguez Stop zdravotníkům z Ukrajiny. Čeští lékaři se postavili proti náboru z Východu v dnešním vydání Deníku, který obsahuje závažné nepřesnosti o přístupu Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu Ukrajina.

Nejprve je nutné zdůraznit, že ministerstvo nemá žádný nový plán na nábor ukrajinských zdravotníků do českých nemocnic, jak nepravdivě Deník uvádí. Stále se bavíme o vládou schváleném pilotním projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, který v České republice funguje již od května 2016. Primárně byl zaměřen na oblasti výroby a služeb, které se potýkají s nedostatkem pracovníků. Ze stejného důvodu však byl následné rozšířen na všechny zdravotnické pracovníky s cílem snížit zejména nedostatek zdravotních sester a urychlit jejich přístup do praxe. Není také pravda, že by každý rok měla přijít pětistovka ukrajinských zdravotníků. Jedná se totiž o maximální počet obsažitelných míst ročně v rámci celého projektu dohromady pro kvalifikované specialisty z oblasti výroby, služeb a zdravotnictví.

V článku je dále uvedeno, že ministerstvo vymyslelo „kličku“, jak cizincům umožnit pracovat okamžitě bez aprobační zkoušky. Vytváří tak mylný dojem, že ministerstvo pouští do systému nekvalifikované pracovníky a ohrožuje zdraví občanů. To zásadně odmítáme. Ministerstvo vydává (zákonem umožněné) mimořádné roční povolení k výkonu odborné praxe u akreditovaného poskytovatele, kde ukrajinský zdravotník pracuje výhradně pod přímým dohledem odborníka. Cílem je urychlit jejich začlenění do českého systému zdravotnictví a ulevit tak přetíženým zdravotnickým zařízením z důvodu nedostatku pracovníků. Právě nedostatek personálu totiž může vést k omezení zdravotní péče a tedy ohrožení zdraví občanů. Období jednoho roku je určeno k získání zkušeností v odborné praxi a dosažení nezbytné úrovně znalosti českého jazyka. Ujišťujeme, že pro soustavný a dlouhodobý výkon příslušného zdravotnického povolání na území České republiky je a vždy bude bez výjimky vyžadováno úspěšné složení aprobační zkoušky. Ministerstvo zdravotnictví považuje bezpečnost pacientů, a tedy udržení vysoké úrovně českého zdravotnictví, za zcela neoddiskutovatelné a za naprostou prioritu.

Fakt, že současně tři hlavní profesní komory spatřují v aktuální situaci určitá rizika, považuje Ministerstvo zdravotnictví za závažný problém. Proto s komorami o projektu intenzivně hovoří. Projekt Ukrajina byl nejen předmětem posledních jednání Rady poskytovatelů a Vědecké rady, ale také proběhlo samostatné jednání zástupců ministerstva a komor. Ministerstvo zdravotnictví dokonce iniciovalo na toto téma schůzku s premiérem a komorami na Úřadu vlády, která by měla proběhnout v nejbližší době. Je tak očividné, že Ministerstvo zdravotnictví vnímá urychlené řešení současné situace za vysoce důležité a je maximálně otevřené k diskusi o změně daného projektu.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?