Ani Centrální mozek ani Velký bratr. Nevěřte nesmyslům!

Vytvořeno: 3. 2. 2016 Poslední aktualizace: 3. 2. 2016

Poslanecká sněmovna má na stole návrh zákona o zdravotních službách, aktuálně ve druhém čtení, který má dát přesný rámec pro fungování Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

„Tento návrh je naprosto základní podmínkou změny českého zdravotnictví, abychom mohli na základě fundovaných dat a analýz plánovat kapacity, řídit kvalitu zdravotní péče a toky financí v českém zdravotnictví. S pomocí NZIS zjistíme přesně, kolik nás stojí konkrétní diagnóza, kolik stojí konkrétní věková skupina v této diagnóze – tedy co je dražší a co je efektivnější. Návrh novely byl velmi výrazně upravován ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů,“ vysvětluje podstatu věci ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Bohužel se věc, která má pomoci zkvalitňovat péči o pacienty, stává v rukou některých lidí i některých médií nástrojem pro nesmyslné strašení veřejnosti.

 „To co je třeba pochopit především je fakt, že nechceme v rámci Národního zdravotnického informačního systému využívat žádná nová data, ale jen mít pro jednotlivé registry k dispozici ty samé údaje, které mají už léta o svých pojištěncích v rukou zdravotní pojišťovny,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodává: „V žádném případě se nebudou do NZIS posílat veškeré informace ze zdravotní dokumentace, které důvěrně sdělí pacient lékaři. Už řadu let se posílají a i nadále se budou posílat pouze vybrané údaje, jejichž souhrn už nyní vymezuje a nadále bude vymezovat zákon o zdravotních službách.“

„NZIS je takový obrovský reflektor do toku financí v českém zdravotnictví, zajistí skutečnou transparentnost. Bez něj nemůžeme zajistit nový systém úhrad lůžkové zdravotní péče DRG restart, nemůžeme reálně kontrolovat kvalitu zdravotní péče a informovat o ní poskytovatele i plátce, dávat relevantní data o počtu zdravotnického personálu podle regionu a odbornosti a personál plánovat. NZIS znamená také výrazné snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků, kteří zatím opakovaně vyplňují tuny formulářů již jinde existujícími údaji,“ vysvětluje ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Dovolujeme si Vám předložit několik právních informací pro vyjasnění současného stavu. Konkrétně se koncept sběru dat, o kterém je celou dobu řeč, ve zdravotnickém právu vyskytuje od 1. srpna 2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 260/2001 Sb., kterým se takto novelizoval zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Byla to reakce na přijetí zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Už řadu let se do jednotlivých registrů posílají pouze některé vybrané údaje, jejichž vymezení již je a nadále bude uvedeno v příloze zákona o zdravotních službách.

„Již více než 20 let se v tomto státě pracuje se zdravotnickými daty podle výše uvedených zákonů a významné komponenty NZIS fungují více než 25 let, konkrétně Národní onkologický registr například od r. 1976. Zákon o ochraně osobních údajů se na sběr a vedení údajů v NZIS vztahuje a bude vždy vztahovat automaticky,“ doplňuje Ladislav Dušek.

O zabezpečení dat NZIS hovoří následující: NZIS funguje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a se zákonem o kybernetické bezpečnosti. Je významným informačním systémem dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. ÚZIS ČR má vedle toho svůj systém řízení bezpečnosti informací certifikován podle normy ISO/IEC 27001:2013. Toto vše dohromady znamená zcela špičkové zabezpečení ochrany osobních údajů. Vyšší standard v ČR není znám.
Na podporu NZIS rovněž vystoupily na tiskové konferenci na půdě PSP ČR lékařské kapacity, které zde vyjádřily, jak je pro ně datová základna cenná a důležitá pro pomoc pacientům.

„Prahneme po těchto datech, abychom mohli pacientům co nejlépe pomáhat. Nejde o zneužívání dat, ale o zlepšení péče. Pokud nebudeme mít zpětnou vazbu o pacientech, kteří bohužel onemocní rakovinou, nebudeme mít zpětnou vazbu o tom, jak dobře pracujeme a jak správně léčíme, a nebudeme moci své služby zlepšovat vůči všem, kterých se to bude týkat,“ uvedla doslova předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová.

„V naší zemi máme nemocnice krajské, městské, vojenské, církevní či privátní a potřebujeme informace od nich sjednotit tak, aby péče o občana na Kvildě byla stejná jako u občana, který bydlí na Václavském náměstí. Dělat strategii bez informací a analýz je ale nepředstavitelné,“ potvrdil emeritní přednosta III. chirurgické kliniky FNM a 1. LF UK Pavel Pafko.

„Prakticky všem ženám v naší zemi poskytujeme léčebnou i preventivní péči a jsme v ní dobří. Chceme-li ale být pokud možno dokonalí a srovnatelní se světem, bez podrobné analýzy dat to nezvládneme. Registry nejsou ve světě neobvyklé, zahraniční kolegové se diví, že je dosud nemáme k dispozici,“ zdůraznil místopředseda výboru České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

„Zpětná vazba nás posunuje v diagnostice i v léčbě. Každý pátý muž u nás onemocní nejčastější rakovinou – rakovinou prostaty, kromě ní se věnujeme třeba inkontinenci, která v ČR trápí půl milionu žen i mužů. NZIS nám může pomoci vylepšit péči o ně,“ doplnil člen výboru České urologické společnosti Roman Zachoval.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?