Alena Šteflová: Rozhýbejme společně české děti

Vytvořeno: 10. 1. 2019 Poslední aktualizace: 10. 1. 2019

 
Datum vydání: 9. 1. 2018
Zdroj: Týdeník školství
Autor: Táňa Pikartová


Dětí s nadváhou a obezitou rok od roku přibývá téměř geometrickou řadou. Je to negativní trend, který se u nás nedaří zastavit. Ministerstva školství a zdravotnictví chtějí tento problém společně řešit v rámci akčního plánu národní strategie Zdraví 2020. O tom, jak konkrétně bude plán vypadat, hovoříme s náměstkyní ministra zdravotnictví Alenou Šteflovou. 

Co konkrétně znamená akční plán národní strategie Zdraví 2020? 
Akční plán podpory pohybové aktivity je strategickým dokumentem vyplývajícím z národní strategie Zdraví 2020 zaměřeným na zvýšení úrovně pohybové aktivity a snížení sedavého chování. Obsahuje osm strategických bodů zaměřených na různé oblasti lidského života, v rámci kterých je na zvýšení úrovně pohybové aktivity potřeba pracovat. Tento plán se zaměřuje nejen na dětskou populaci, ale na populaci celkově. 

Co lze stihnout za dva roky? 
Oba rezorty, jak ministerstvo zdravotnictví, tak ministerstvo školství, oficiálně deklarovaly společné aktivity, priority a především ochotu na nich spolupracovat. v úsilí podpořit pohybovou aktivitu dětí pokračovat. 

Jaké kroky ministerstvo pro naplnění cílů strategie zvolilo a jaký je konečný cíl? 
Ministerstvo zdravotnictví se snaží podporovat pohybové aktivity v různých oblastech lidského života. Kromě již zmiňovaného vzdělávání je jedním z kroků Navrhujeme i motivační prvky, které mají za cíl vzbudit zájem jednotlivých škol a především přesvědčit jejich vedení, aby tyto aktivity začalo rozvíjet. A existují školy, které tak již činí. Rokem 2020 naše úsilí nekončí. Naopak. Již připravujeme dokument Národní strategie 2030, ve které budeme také zlepšení dostupnosti sportovišť a tím zároveň vyvolání spontánní potřeby pohybu. Důležitá je také podpora chůze a jízdy na kole. Z hlediska podpory pohybové aktivity je zdravotnictví v současné době považováno za jeden z klíčových rezortů, na čemž se mimochodem shoduje i řada mezinárodních expertů. Snažíme se proto zavádět vzdělávání zaměřené na pohybovou aktivitu i do plánů lékařských i nelékařských oborů. V neposlední řadě vnímáme jako velmi důležitou i oblast podpory pohybu na pracovišti, a je proto naším cílem podporovat zaměstnavatele v jejich motivaci zaměstnanců. Pohyb ve všech oblastech lidského života podporujeme také prostřednictvím médií. 

Přece jenom do roku 2020 už moc času nezbývá. Jaké benefity v rámci strategie ve prospěch zdraví dětí očekáváte? 
Pohybová aktivita a sport působí pro všechna onemocnění, která s nezdravým životním stylem souvisejí, jako výrazný preventivní faktor. Naším cílem je podpořit lidi, aby se do jejich životů vrátil každodenní přirozený pohyb. U dětí chceme, aby pro ně byla zcela přirozenou součástí života chůze pěšky do školy, aktivní přestávka ve škole nebo aktivní hra na dětských hřištích v okolí bydliště. Jsme rovněž přesvědčeni, že zvyšování příležitostí pro pohybové aktivity je zároveň vhodným nástrojem prevence rizikového chování v oblasti kouření, alkoholu a dalších návykových látek. Jak konkrétně chcete prevenci pro školy zajistit? Akční plán stanovuje nejdůležitější opatření, která by měla být v nejbližší době realizována. Patří mezi ně zavedení aktivních přestávek v základních i středních školách a podpora tohoto opatření, navýšení počtu hodin pohybu ve školách především nabídkou sportování v odpoledních hodinách a rozvoj školních sportovních klubů včetně podpory zpřístupnění sportovišť škol po skončení školní výuky a zajištění nabídky volitelných sportovních aktivit pro děti ze strany sportovních klubů, zařazování pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru a podpora vzdělávání učitelů v této oblasti. MZ se také prostřednictvím Národní sítě zdravých měst účastní strategického plánování obcí v oblasti sportu a zvyšování úrovně pohybové aktivity dětí i dospělých. Celý rozhovor si přečtete na: www.tydenik-skolstvi.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?