Aktuální informace o listerióze ke dni 10. ledna 2007

Vytvořeno: 21. 12. 2007 Poslední aktualizace: 21. 12. 2007

Ministerstvo zdravotnictví doplňuje informace o výskytu onemocnění listeriózou v minulém roce, které uveřejnilo před týdnem.
Podle nejnovější analýzy hlášení počtu případů je k dnešnímu dni
potvrzeno, že od 1. ledna do 31. prosince 2006 bylo na území ČR hlášeno
71 případů onemocnění listeriózou, pět dalších případů se v současnosti
prověřuje.
V listopadu zemřelo 5 nemocných, z toho jeden novorozenec, další 2
nemocní zemřeli v prosinci (70 letý muž a druhý novorozenec). Celkem
bylo v roce 2006 hlášeno 10 případů úmrtí v důsledku onemocnění
listeriózou (včetně uvedených dvou novorozenců, ostatní případy se
týkaly starších lidí se sníženou imunitou). V minulém roce byla
zaznamenána také dvě přerušení těhotenství z důvodu onemocnění
listeriózou.
V roce 2007 zatím nebylo hlášeno žádné úmrtí na listeriózu.
Opět opakujeme, že vzhledem k poměrně dlouhé inkubační době, která u
listeriózy může trvat až 70 dní, je možné, že budou dohlašovány další
případy onemocnění. Proto dnes lze těžko další vývoj nemocnosti
odhadnout.

Až dosud proběhlo více než jeden tisíc kontrol hygieniků, Státní
veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Dozorové orgány zjistily v potravinářských provozovnách nedodržování
hygienických podmínek a správné praxe, nevyhovující skladovací teploty
a nepřípustné křížení činností.
Hlavní hygienik během tohoto týdne absolvuje celou řadu jednání se
zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu, Státní veterinární správy,
Státní zemědělské a potravinářské inspekce a samozřejmě podřízenými
složkami MZ – krajskými hygienickými stanicemi. Cílem je určit další
postup a koordinaci kontrol všech dozorových orgánů. Rovněž je nezbytné
aby si provozovatelé u nichž je základním problémem nedostatečná
„sebekontrola“ (postupy založené na principech HACCP), čili
nenaplňování požadavků na funkčnost systému kontrolních bodů kritických
pro bezpečnost potravin, uvědomili svoji odpovědnost a učinili aktivní
kroky k zajištění zdravotní nezávadnosti potravinářských výrobků.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?