Adam Vojtěch: Všeobecnou zdravotní pojišťovnu je potřeba odpolitizovat

Vytvořeno: 6. 3. 2018 Poslední aktualizace: 6. 3. 2018

Datum vydání: 5. 3. 2018
Zdroj: Zdravotnické noviny
Autor: red


Již téměř tři měsíce uplynuly od nástupu nového ministra zdravotnictví. Jak sám hodnotí své dosavadní působení v resortu, do jehož čela vstupoval s velmi ambiciózními plány? Bude vůbec moci pokračovat v naplňování svých vizí, nebo nakonec problematický resort připadne jiné politické straně? Na tyto a další otázky nám odpovídal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch (ANO). 

Řekněme, že se vám nyní blíží konec klasické tříměsíční doby hájení. Každý personalista se pravděpodobně po uplynutí této doby zeptá na podobnou otázku – jak hodnotíte své dosavadní působení ve své pozici? 
Myslím, že ho můžu hodnotit jako velmi efektivní. Za velmi krátkou dobu se mi podařilo nastartovat práce na důležitých úkolech. Ihned po nástupu jsem začal připravovat úhradovou regulaci zdravotnických prostředků na poukaz, kterou můj předchůdce neřešil, a hrozilo, že by se jejich úhrady zvýšily o dvě miliardy. Po měsíci a půl už máme hotové paragrafované znění a vypořádané vnitřní připomínkové řízení. Spustili jsme eRecept, ačkoliv jsme nevěděli, co jsme vlastně zdědili. A zvládli jsme to. Prosadil jsem roční odklad sankcí pro lékaře za listinné recepty a spustil informační roadshow po regionech. Nyní intenzivně pracujeme na lékovém záznamu, který umožní lékařům sdílet informace o preskripci pacientů, což ochrání pacienty před nežádoucími lékovými interakcemi či duplicitami. Měl by být součástí eReceptu od příštího roku. Dále jsem zahájil dohodovací řízení a požaduji po pojišťovnách a poskytovatelích zdravotní péče, aby se na úhradách domluvily. Avizoval jsem, že již nemají spoléhat na to, že si na ministerstvu něco vylobují, jako to dělaly u předchozích ministrů a některé segmenty, překvapivě nemocnice, byly preferovány. Dále pracujeme na nové koncepci primární péče, připravujeme otevřená data o hospodaření resortu, transparentní pravidla pro rozhodování přístrojové komise, obnovil jsem poradní orgány ministra Radu poskytovatelů a Vědeckou radu. Myslím, že je ministerstvo pod mým vedením velmi otevřené, což mi potvrzuje celá řada lidí, kteří prý na přijetí u ministra čekali dokonce několik let, nebo se k němu nikdy ani nedostali. Je toho opravdu hodně a myslím, že je naše práce vidět. 

A co vaši podřízení? Jak byste zhodnotil práci úředníků, respektive jaké bylo setkání s realitou chodu ministerstva? 
Když jsem přišel na ministerstvo, velmi mě překvapilo, že tady chybí třetina zaměstnanců. To je nejvíce ze všech ministerstev. Byl to pro mě signál, že tady není něco dobře s personální politikou. Začal jsem se o to zajímat. V prvním týdnu jsem obešel všechny odbory, seznámil se se zaměstnanci a ptal se jich, jak jsou tady spokojení. Dále jsme připravili interní dotazník, který vyplnilo 80 procent zaměstnanců. Z toho vyplynulo, že více než 40 procent zaměstnanců uvažuje o odchodu z úřadu. Personální podstav navíc způsobuje, že zaměstnanci pracují pod časovým tlakem a jsou stresovaní, což v dotazníku potvrdilo 67 procent zaměstnanců. Většina dotazovaných pak uvedla, že se cítí být finančně podhodnocena. Získali jsme tak od zaměstnanců velmi důležitou zpětnou vazbu, která odhalila slabá místa současné personální politiky na ministerstvu, za kterou je jednoznačně zodpovědný náš státní tajemník. Bohužel svou práci dlouhodobě nezvládá a personálně destabilizoval ministerstvo. Věřím, že za to přijme odpovědnost a sám odejde. 

Předchozí ministr razil myšlenku ministerstva pacientů. Věříme, že ji ani ministerstvo pod vaším vedením nechce opustit. Co konkrétního se vám podařilo za dobu výkonu vaší funkce na ministerstvu zlepšit pro pacienty? 
Pacientské organizace jsou více zapojovány do rozhodovacích procesů a připomínkových řízení. Jsou součástí nejrůznějších pracovních skupin a mohou se ke všemu vyjádřit. Intenzivně s nimi komunikujeme například o nové podobě úhradové regulace zdravotnických prostředků. Chci na ministerstvu zřídit ombudsmana, který by řešil problémy a stížnosti pacientů. Již dnes tuto funkci jedno oddělení na ministerstvu, dá se říci, plní, ale chceme jeho činnost rozšířit. Ale dá se říci, že vše co na ministerstvu děláme, má ve výsledku dopad na pacienty, a proto chceme pro ně dělat naší práci co nejlépe. 

Budete pokračovat ve funkci ministra zdravotnictví i v příštím kabinetu nebo problematický rezort raději přenechá Hnutí ANO koaličním partnerům? 
To neumím říct. Uvidíme. Ale věřím, že budu moci zůstat a dále pracovat na zlepšení českého zdravotnictví. 

Hned po vašem nástupu na pozici ministra rezignoval Ředitel státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jak budete řešit situaci okolo tohoto ústavu? 
V tuto chvíli je vypsáno výběrové řízení na nového ředitele a já doufám, že brzy již bude mít ústav nové vedení. Zároveň tam probíhá veřejnosprávní kontrola ministerstva a já jsem velmi zvědavý na její výsledky. Všichni víme, že zejména příprava eReceptu byla na SÚKL spjata s velkými problémy. Nicméně je toho více, co tam za předchozího ředitele nefungovalo. 

Jak jste spokojen v tuto chvíli s lékaři tolik proklínaným eReceptem? 
Projekt eRecept jsem zdědil ve chvíli, kdy se měl spouštět a nikdo nevěděl, jak dobře je systém připravený a zda se náhodou nezhroutí. Kromě toho někteří politici začali tlačit na další odklad spuštění. Jsem zastánce elektronizace zdravotnictví a eRecept vidím jako první krok dopředu, nicméně k jeho přípravě jsem byl vždy kritický. Vzhledem k tomu všemu, a i proto, že Česká lékařská komora nestihla ověřit všechny žádosti lékařů a v současné době ještě přibližně dva tisíce z nich nejsou k eReceptu kvůli tomu připojeni, prosadil jsem roční odklad sankcí za vystavení listinného receptu. Nicméně eRecept se spustil a funguje naprosto bez problémů. Ukazuje se, že až 80 procent receptů je dnes předepisováno elektronicky, což je dobrý signál a děkuji tímto všem lékařům, kteří se do systému zapojili. 

Jaké máte plány s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která je nepochybně jednou z klíčových institucí našeho zdravotnictví? Mluvilo se i o slučování pojišťoven například s Pojišťovnou ministerstva vnitra… 
Všeobecná zdravotní pojišťovna by se měla odpolitizovat. V tuto chvíli jsme se začali bavit o věcném záměru nového zákona o zdravotních pojišťovnách. Obecně by se na chodu zdravotních pojišťoven měli začít větší měrou podílet sami pojištěnci. Nahradit by měli dnešní poslance. V orgánech zdravotních pojišťoven by samozřejmě měli nadále zůstat zástupci státu – tedy ministerstva zdravotnictví a financí. Pravidla by měla platit pro všechny pojišťovny stejná. Co se týče slučování pojišťoven, jsem spíš proti. Nejsem zastáncem vzniku dalšího molochu, stačí, že máme VZP. Naopak mezi pojišťovnami by měla být konkurence tak, aby se snažily pojištěncům poskytovat co nejlepší služby. 

Vaše téma, na kterém jste se dlouhodobě profiloval, bylo centrální řízení nákupů, jak bude ministerstvo k této otázce přistupovat? 
Myšlenka je taková, že by nemocnice nakupovaly společně, například léky či přístroje, a tím výrazně ušetřily, protože by měly slevu z objemu. Chceme do příprav zapojit samotné nemocnice. Začali jsme se bavit s řediteli nemocnic a musím říct, že tuto myšlenku přijali. 

Jaký bude osud novely vyhlášky č. 376/2011 Sb., jejíž proces přijetí jste zastavil. Systémové řešení problematiky bude ve skluzu, nebude ohrožena dostupnost vysoce inovativních léčivých přípravků pro české pacienty? 
Z mého pohledu tato vyhláška, kterou připravilo předchozí vedení ministerstva, nepřinášela systémové řešení a vedla k omezení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků, což jsem nechtěl dopustit, proto jsem jí zastavil. Chci to řešit komplexní revizí stanovování cen a úhrad léků z veřejného zdravotního pojištění tak, aby se léky dostávaly k pacientům snadněji a rychleji než doposud. Změnu důkladně prodiskutujeme jak s odborníky, tak s pacientskými organizacemi, což předchozí vedení neudělalo. Legislativa musí být ošetřena tak citlivě, aby se pokud možno vůbec nedotkla pacientů. Nový zákon o veřejném zdravotním pojištění by měl být předložen do legislativního procesu do konce příštího roku. 
 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?