Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 20. 12. 2021

Vytvořeno: 21. 12. 2021 Poslední aktualizace: 25. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 20. 12. 2021 (20:00) vykázáno 14 990 163 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 783 168 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 581 982 osob očkování dokončeno, u 2 027 266 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 15,7%, senioři 60-69 let 16,1%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,5%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,3%, osoby 40-49 let 13,3%, osoby 30-39 let 9,6% a ostatní do 30 let 13,2%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 403 530 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 90,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 393 001 osob ve věku 80 a více let (87,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 303 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 994 osob (1,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 408 827 osob (91,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 935 315 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 90,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 921 137 osob ve věku 70-79 let (88,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 685 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 708 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 941 708 osob (90,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 562 936 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 554 715 osob ve věku 65–69 let (82,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 482 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 780 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 565 198 osob (84,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 487 242 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 479 097 osob ve věku 60–64 let (76,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 596 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 014 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 852 osob (78,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 514 957 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 505 569 osob ve věku 55–59 let (75,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 875 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 245 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 517 077 osob (77,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 308 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 513 084 osob ve věku 50–54 let (74,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 057 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 633 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 998 osob (76,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 663 480 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 75,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 649 574 osob ve věku 45–49 let (73,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 740 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 2 420 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 667 640 osob (75,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 958 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 590 392 osob ve věku 40–44 let (66,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 258 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 833 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 611 049 osob (68,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 477 780 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 63,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 460 037 osob ve věku 35–39 let (61,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 861 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 3 422 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 063 osob (64,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 439 388 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 61,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 418 784 osob ve věku 30–34 let (58,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 483 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 3 945 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 446 816 osob (62,2%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 954 328 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 64,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 907 265 osob ve věku 16–29 let (61,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 972 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 10 786 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 974 086 osob (65,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 20. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 210 822 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 46,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 189 325 osob ve věku 12–15 let (41,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 485 osob (1,4%) má rezervaci termínu očkování a 4 245 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 221 552 osob (48,5%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 783 168 osob (63,4% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 581 982 osob (61,5%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 43 082 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 50 884 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 877 134 osob (64,3%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 779 044 osob starších 12 let, což je 72,6% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 581 980 osob (70,5% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 568 222 osob starších 16 let, což je 74,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 392 655 osob (72,0% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 439 945 osob starších 18 let, což je 74,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 271 890 osob (72,2% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 341 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 150 458 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?