Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 30. 11. 2021

Vytvořeno: 1. 12. 2021 Poslední aktualizace: 5. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 30. 11. 2021 (20:00) vykázáno 13 506 577 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 653 448 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 365 593 osob očkování dokončeno, u 874 841 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,8%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 14,9%, senioři 60-69 let 14,6%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,6%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,5%, osoby 40-49 let 14,1%, osoby 30-39 let 10,0% a ostatní do 30 let 13,7%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 392 640 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 87,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 381 488 osob ve věku 80 a více let (85,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 597 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 398 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 397 635 osob (88,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 910 976 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 87,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 894 054 osob ve věku 70-79 let (86,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 415 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 999 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 917 390 osob (88,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 560 720 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 550 198 osob ve věku 65–69 let (81,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 973 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 520 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 563 213 osob (83,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 349 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 479 916 osob ve věku 60–64 let (76,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 261 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 960 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 570 osob (78,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 514 682 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 501 398 osob ve věku 55–59 let (74,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 753 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 1 128 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 517 563 osob (77,3%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 519 483 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 504 269 osob ve věku 50–54 let (73,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 060 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 1 467 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 523 010 osob (75,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 654 257 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 74,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 632 692 osob ve věku 45–49 let (71,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 253 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 206 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 659 716 osob (74,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 598 233 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 574 634 osob ve věku 40–44 let (64,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 090 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 2 765 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 605 088 osob (67,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 524 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 61,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 440 132 osob ve věku 35–39 let (58,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 101 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 3 438 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 063 osob (63,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 425 382 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 59,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 395 048 osob ve věku 30–34 let (54,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 282 osob (0,9%) má rezervaci termínu očkování a 4 175 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 435 839 osob (60,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 924 161 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 62,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 846 088 osob ve věku 16–29 let (57,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 515 osob (1,0%) má rezervaci termínu očkování a 11 462 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 951 138 osob (64,0%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 30. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 196 039 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 42,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 165 675 osob ve věku 12–15 let (36,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 652 osob (2,3%) má rezervaci termínu očkování a 4 305 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 210 996 osob (46,2%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 653 448 osob (62,2% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 365 593 osob (59,5%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 52 952 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 43 299 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 749 699 osob (63,1%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 653 446 osob starších 12 let, což je 71,3% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 365 592 osob (68,2% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 457 407 osob starších 16 let, což je 72,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 199 917 osob (69,8% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 333 402 osob starších 18 let, což je 72,9% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 089 268 osob (70,1% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 361 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 659 950 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?