Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 19. 10. 2021

Vytvořeno: 20. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 19. 10. 2021 (20:00) vykázáno 11 978 133 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 136 695 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 033 226 osob bylo očkování dokončeno, u 59 185 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,1 %, senioři 60-69 let 15,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 371 383 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 362 889 osob ve věku 80 a více let (81,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 116 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 361 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 372 860 osob (83,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 898 805 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 345 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 323 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 1 072 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 900 200 osob (86,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 546 604 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 541 450 osob ve věku 65–69 let (80,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 250 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 394 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 547 248 osob (81,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 306 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 467 744 osob ve věku 60–64 let (74,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 335 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 485 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 473 126 osob (75,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 488 547 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 483 515 osob ve věku 55–59 let (72,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 460 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 818 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 825 osob (73,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 700 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 481 623 osob ve věku 50–54 let (69,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 528 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 004 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 232 osob (70,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 606 666 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 599 711 osob ve věku 45–49 let (67,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 959 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 544 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 169 osob (69,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 550 609 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 543 080 osob ve věku 40–44 let (60,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 072 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 904 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 585 osob (62,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 415 259 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 406 791 osob ve věku 35–39 let (54,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 350 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 347 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 418 956 osob (55,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 367 486 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 357 972 osob ve věku 30–34 let (49,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 650 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 2 905 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 372 041 osob (51,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 780 661 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 52,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 757 529 osob ve věku 16–29 let (51,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 771 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 9 119 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 794 551 osob (53,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 19. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 151 668 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 33,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 142 576 osob ve věku 12–15 let (31,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 494 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 4 033 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 159 195 osob (34,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 136 695 osob (57,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 033 225 osob (56,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 15 308 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 27 194 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 179 197 osob (57,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 136 694 osob starších 12 let, což je 65,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 033 225 osob (64,6 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 985 026 osob starších 16 let, což je 67,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 890 649 osob (66,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 880 018 osob starších 18 let, což je 67,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 789 177 osob (66,7 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 396 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 338 659 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?