1. prosinec je Světovým dnem boje proti AIDS

Vytvořeno: 29. 11. 2013 Poslední aktualizace: 29. 11. 2013

Letošní Světový den boje proti AIDS probíhá pod heslem „Dostaňme se na nulu.“ Jde o symbolický název strategie OSN a UNAIDS, která má za cíl dostat se na nulu v počtu nových HIV infekcí, úmrtí na AIDS a případů diskriminace infikovaných a nemocných osob.

V posledních několika letech dochází v ČR ke strmějšímu nárůstu nových případů HIV/AIDS. Loňský rok epidemiologové označili za „nejčernější“ v historii HIV infekce u nás. Bylo zjištěno 212 nových případů HIV infekce, což je dosud nejvyšší celoroční výskyt od roku 1985, kdy se začal virus HIV v ČR testovat. Byla tak překročena hranice výskytu 2 nových případů na 100 000 obyvatel ročně, a to znamená, že již ČR nelze řadit do kategorie zemí s nejnižším výskytem HIV v Evropě a ve světě. Potvrzuje se tak dlouhodobě výrazně narůstající trend výskytu infekce HIV v ČR.

Podle údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS ve Státním zdravotním ústavu bylo v České republice v průběhu prvních 9 měsíců roku 2013 nově diagnostikováno 176 případů HIV/AIDS (za stejné období roku 2012 bylo zjištěno 165 osob HIV+ osob). Celkem se k 30. 9. 2013 nakazilo virem HIV v ČR už 2063 osob, z toho 396 lidí onemocnělo AIDS. Celkem 198 lidí tomuto onemocnění podlehlo.  Nejvíce HIV pozitivních jedinců připadá na Prahu (zde je k poslednímu září evidováno 1005 HIV pozitivních osob), Středočeský kraj (206), Jihomoravský kraj (156) a Moravskoslezský kraj (130). Naopak nejméně HIV pozitivních je hlášeno v Pardubickém kraji a na Vysočině.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?