Tisková konference Ministerstva zdravotnictví ke spuštění registračního systému a kampani k očkování proti covid-19 dne 15. 8. 2022

Vytvořeno: 17. 8. 2022 Poslední aktualizace: 17. 8. 2022

Eliška Machová, tisková mluvčí
Vážené dámy, vážení pánové, já vás vítám na tiskové konferenci při příležitosti spuštění registrace na očkování druhou posilovací dávkou, a také představení očkovací kampaně. Předně bych chtěla přivítat na tiskové konferenci ministra zdravotnictví pana profesora Vlastimila Válka a poprosím jej o úvodní slovo.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Dámy a pánové, covid-19 je jeden z nejhorších virů, který postihl lidstvo. Stále tento virus řádí, stále mutuje, dochází k rekombinacím, je to opravdu závažné onemocnění a myslím, že dneska už není snad nikdo mezi odborníky na celém světě, který by o těchto faktech pochyboval. My ale máme obrovské štěstí, že dneska víme, jaká je prevence proti této nemoci, jak chránit proti závažnému průběhu této nemoci, proti tomu, abychom se nakazili, máme silné diagnostické nástroje, které umí včas odhalit, že pacient tuto nemoc má a máme léky, které jsou účinné a efektivní. Ta prevence je jednoduchá, je jasná. Ta prevence je očkování, které se pravděpodobně bude muset opakovat tak dlouho, dokud ten virus s námi bude, podobně jako je to u chřipky. A ta prevence jsou samozřejmě osobní ochranné prostředky, což v tomto případě jsou respirátory nebo roušky. Čím ten virus je virulentnější, čím rychleji… Čím větší pravděpodobnost, že se druhý nakazí, tím méně jsou ty roušky účinné, ale stále účinné jsou, a proto dneska v těch rizikových prostorách – zdravotnická zařízení, domovy pro seniory – doporučujeme a hygienici takto komunikují, krajské hygieny se zdravotnickými zařízeními, aby pacienti roušky nosili. Ta diagnostika je také dneska jasná. PCR testy a antigenní testy, pokud jsou provedeny profesionálně na pracovišti zdravotnickým personálem, mají dnes vysokou přes 90 % senzitivitu a specificitu a my umíme včas diagnostikovat to onemocnění již v prvních dnech, kdy ten pacient má jen lehké příznaky. A samozřejmě léčba. A ta léčba je dostupná, jsou to antivirotika. Ty antivirotika jsou různého typu. Jsou účinné, my dneska máme jasné protokoly, jak ty antivirotika nasadit bez ohledu, jestli ten pacient je nebo není očkován, ve chvíli, kdy ty příznaky má a hrozí, že ten průběh bude závažný. A my víme, u koho ten závažný průběh hrozí. Dneska jsme v těchto informacích velmi daleko a máme jistotu, že závažný průběh hrozí pacientům starším 60 let s komorbiditami, závažný průběh hrozí těm, kteří mají poruchy imunitního systému, mají po transplantacích. Ty skupiny jsou přesně definované. Informace mají všichni naši zdravotníci, my intenzivně spolupracujeme s Národním institutem pro zvládání pandemie, s jednotlivými odbornými společnostmi, a proto si troufám říct, že jsme připraveni na podzimní vlnu, která bezesporu přijde. Pravděpodobně o něco později, než jsme čekali. Jsme připraveni na to, abychom situaci zvládli stejně v klidu, ale na úrovni medicíny 21. století, tak jak jsme ji zvládli na jaře, tak jak jsme ji zvládli na začátku tohoto roku, tak jak ji zvládáme teď přes léto. A ty predikce, které jsme říkali, ty se potvrzují. Rozhodně nebudeme zavádět žádná drakonická opatření, protože se ukázalo a jasně to dneska potvrdily odborné týmy výzkumníků z Německa a z dalších zemí, že všechna ta drakonická opatření, která byla zaváděna, neměla žádný větší efekt. Znamenala jenom obrovské ztráty pro hospodářství, ekonomické ztráty. Ano, v dobách, kdy jsme o té nemoci nevěděli tolik, kolik víme dneska, to možná mělo v některých případech opodstatnění, ale dnes víme, že je to zbytečné a rozhodně se nehodláme vydávat cestou Severní Koreje a podobných pseudozemí. To, co je jistota, je, že očkování je jeden z největších objevů medicíny. Objev očkování vedl k vymýcení řady smrtelných onemocnění, zachránil ne desítky milionů, ale stovky milionů lidských životů a očkování je něco, o čem nikdo z nás snad nepochybuje. Očkování u dětí je něco, co absolvuje prakticky 100 % populace a v podstatě každý z nás byl očkován proti řadě onemocnění. Kdyby to očkování neměl, tak pravděpodobně některé z těch onemocnění dostal a ta onemocnění byla smrtelná nebo ho trvale invalidizovala. Vzpomeňme si na černé neštovice, vzpomeňme si na řadu dalších onemocnění. A proto chceme v naší kampani posílit, podpořit myšlenku očkování, chceme ve spolupráci s Českou lékařskou komorou udělat začátkem září odbornou akci pro lékaře, kde budeme jasně informovat o těch posunech v očkování, o vývoji, o výzkumu v očkování. A samozřejmě součástí této kampaně bude to, co je v současné době největší problém, a to je virus covidu a jeho mutace, které se objevují, na to bude ta kampaň zaměřena, ale na všechny druhy očkování. Já vás chci všechny požádat o racionální přístup k tomuto onemocnění, k tomuto vážnému smrtelnému, smrtelnému onemocnění, které ale umíme včas diagnostikovat, umíme se proti němu chránit, víme, co je prevence, umíme ho dobře léčit a máme dostatek léků. A chci vás současně požádat o podporu očkování. Opakovaně se v historii stávalo, že očkování bylo zesměšňováno. Vzpomeňme si, když začalo očkování proti neštovicím a používaly se kravské různé…, tak jak se objevovaly v novinách u komiksů obrázky, které ukazovaly, že očkovaným narostou kravské rohy a podobně a byly různé kampaně proti očkování. Dneska se tomu můžeme smát, ale řada těch, co tomu tehdy uvěřila, zcela zbytečně na tuto nemoc umřela. A já bych byl velmi nerad, kdybychom opakovali chyby z historie. Proto jsem nesmírně rád, že naše tiskové spolu s profesionály připravilo vynikající kampaň, připravilo kampaň, která bude zaměřena na očkování těch, kteří se chtějí nechat posilovací dávkou proti covidu očkovat, ale všech těch, kterých se očkování týká, ať už je to chřipka a další onemocnění, které tady stále jsou. Ta onemocnění stále jsou a jenom očkování brání tomu, aby nebyla znovu metlami. To je to, co jsem chtěl říct, a to si myslím, že je nejdůležitější. Očkování je opravdu jeden z největších objevů medicíny a dneska budeme s covidem ne bojovat, ale dneska budeme likvidovat všechna rizika, která jsou s covidem spojena tak, že ti, kteří jsou rizikoví, těm nabídneme dostupné očkování, kvalitní očkování zdarma. Budeme mít dostupné kvalitní PCR testy a antigenní testy zdarma a budeme mít samozřejmě dostatek léků pro ty, kteří se nakazí a hrozí jim vážnější průběh onemocnění. To je vše, děkuji.

Josef Pavlovic, náměstek ministra
Dobrý den, dámy a pánové, od 18. července je možné se nechat naočkovat druhou posilující dávkou. Od dnešního dne je potom možné využít centrální rezervační systém pro registraci na tu druhou posilující dávku. Centrální rezervační systém samozřejmě fungoval po celou dobu pro tu první posilující, nově je v kalendářích možnost se přidat na tu druhou posilující dávku. Chtěl bych zmínit, že pokud se chcete nechat naočkovat, doporučuji navštívit web Česko očkuje.cz, samozřejmě bez háčků a bez čárek, takže ceskoockuje.cz, kde potom následně je rozcestník, který vám umožní se nechat naočkovat, případně se registrovat do toho systému. A dále se na tomto webu také dozvíte i informace o tom, jak vakcíny fungují. V tuto chvíli vakcíny, které se použijí pro druhou posilovací dávku, jsou ty mRNA, to znamená od firmy Pfizer Comirnaty, případně Spikevax od firmy Moderna. Na datech jednoznačně vidíme, že očkování chrání proti těžkému průběhu onemocnění covid-19 včetně těch dat, která potom naleznete na webu ceskoockuje.cz. My máme představu, že od září a října by se potom začalo více očkovat na těch jednotlivých očkovacích místech, a to tak, abychom umožnili naočkování přibližně 38 % populace, což nám vyšlo z průzkumu jako to procento, které má zájem o očkování. 20 % populace je nerozhodnuto, a na ty právě bude cílit ta informační kampaň, kterou potom následně představí ředitel tiskového pan Jakob. Co se týká očkování na podzim, máme tam domluvenou spolupráci s neziskovým sektorem, se svazem průmyslu, hospodářskou komorou a mnoha dalšími, například i Červeným křížem. Chceme cílit na očkování rizikových, to znamená osoby vyššího věku, osoby chronicky nemocné, které mají například kardiovaskulární choroby, plicní choroby, některé onkologické onemocnění nebo například diabetes. Samozřejmě nezbytnou součástí je umožnit to očkování i potom osobám, které se o ty osoby starají. Pokud se tedy chcete nechat naočkovat, běžte na web Česko očkuje, tam naleznete všechny nezbytné informace včetně odkazu na registrační formulář, na kterém je potom možno následně se registrovat na více než 120 místech na konkrétní potom čas a termín, kdy si můžete přijít pro svou druhou posilovací dávku, případně samozřejmě i tu první posilovací dávku, anebo pokud se rozhodnete, můžete nyní na podzim i s prvou vakcinací samozřejmě začít. Děkuji.