Tiskopisy formulářů podle nařízení č. 273/2004 Sb.

Vytvořeno: 18. 3. 2008 Poslední aktualizace: 18. 3. 2008

Vzorové prohlášení, týkající se jednorázových operací pro látky kategorie 1 nebo 2, podle bodu 1 přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog naleznete v Tiskopisu 1.

Vzorové prohlášení, týkající se opakovaných operací pro látky kategorie 2, podle bodu 2 přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog naleznete v Tiskopisu 2.

Přílohy