Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

TIÊM PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Tiêm phòng thường xuyên, đặc biệt và khẩn cấp chống các bệnh truyền nhiễm được tiến hành trên cơ sở nguyên tắc bắt buộc và cá nhân được tiêm phòng miễn phí. Những người sau đây có nghĩa vụ phải thực hiện loại tiêm phòng qui định: cá nhân thường trú trên lãnh thổ CH Séc, người nước ngoài có giấy phép thường trú tại CH Séc, người nước ngoài được phép thường trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc, người nước ngoài được phép tạm trú trên lãnh thổ CH Séc trên 90 ngày hoặc được phép cư trú trên lãnh thổ CH Séc trên 90 ngày.

Nhà trẻ hay trường mần non chỉ được phép nhận vào trường những trẻ đã được tiêm phòng thường xuyên, có giấy chứng nhận rằng có khả năng kháng thể bệnh truyền nhiễm hoặc rằng không thể thực hiện tiêm phòng vì lý do chống chỉ định vĩnh viễn (cấm tiêm chủng vì lý do sức khỏe).

Lịch tiêm phòng cho năm đầu, tuổi thiếu niên, tuổi vị thành niên và tuổi trưởng thành qui định tiêm phòng cụ thể kể cả khoảng thời gian tiêm từng loại vắc-xin, bạn đọc ở dưới đây và ở trên trang web: http://mzd.gov.cz/obsah/ockovacikalendare_891_1.html