THỦ TỤC KHIẾU NẠI VỀ VIỆC CUNG CẤP CHĂM SÓC Y TẾ

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Trong trường hợp cá nhân nào nghĩ rằng không được cung cấp dịch vụ y tế đầy đủ, hoặc có sự chậm trễ trong việc cung cấp điều trị chất lượng cần thiết, hoặc bị từ chối điều trị cần thiết, có quyền không thể phủ nhận là nộp đơn khiếu nại. Nếu cá nhân nào không hài lòng với cư xử của bác sĩ hoặc phong cách của ông ta, coi thông tin được cung cấp không đầy đủ hoặc thậm trí có nghi ngờ rằng bỏ bê điều trị bắt buộc, hoặc có sai sót trong phẫu thuật, cũng có thể khiếu nại.  

 

Thủ tục nộp đơn khiếu nại thế nào

Nộp đơn khiếu nại thường là một trong những bước cuối cùng trong tình huống mà bạn không hài lòng với cách cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc kết qủa của nó. Nhưng nên tận dụng tất cả những khả năng khác để khắc phục tình hình. Có thể nguyên nhân của mọi vấn đề chỉ là sự hiểu lầm nhỏ, không đủ khả năng hoặc trong trường hợp xấu hơn là nhân viên y tế không sẵn lòng giải thích tất cả một cách đầy đủ tỉ mỉ. Những vấn đề nhỏ nên giải quyết qua gặp riêng cá nhân, và sao cho sớm nhất.

Nếu bạn không hài lòng với chăm sóc y tế, cần phải trao đổi những thắc mắc với bác sĩ điều trị, bác sĩ trưởng khoa cũng có nghĩa vụ nghe những thắc mắc này, cũng như cán bộ điều hành cao (giám đốc, hay phó giám đốc).

Nếu là những trường hợp nghiêm trọng, hiệu qủa hơn là nộp đơn khiếu nại bằng văn bản, điều này sẽ đảm bảo cho bạn nhận được văn bản trả lời trong hạn định. Cũng có thể khiếu nại qua điện thoại, gửi fax hoặc qua thư điện tử.

Theo luật về dịch vụ y tế, đơn khiếu nại có thể nộp cho bác sĩ, hoặc thủ trưởng cơ sở y tế. Nếu người khiếu nại không đồng ý với cách giải quyết khiếu nại, thì có thể nộp đơn khiếu nại cho cơ quan hành chính tương ứng, mà đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ y tế, tức là trong hầu hết các trường hợp là ủy ban tỉnh, mà cơ sở y tế nằm trong địa phận hành chính.   

Trong trường hợp nghi ngờ sai sót chuyên môn hoặc hành vi phi đạo đức của bác sĩ hoặc bác sĩ nha khoa bạn có thể nộp đơn khiếu nại đến Hội y học Séc, hoặc Hội nha khoa Séc, hoặc tổ chức chuyên nghiệp khác, như là cơ quan bảo lãnh nghề nghiệp, có nghĩa vụ nghiên cứu đề nghị của bạn.    

Luật về dịch vụ y tế không qui định thành lời khả năng khiếu nại tới công ty bảo hiểm y tế, nhưng điều này không loại trừ việc nộp đơn khiếu nại. Công ty bảo hiểm y tế có thể nghiên cứu sai sót, nếu có hợp đồng ký kết với bệnh viện, bệnh viện đa khoa hoặc bác sĩ. Thông qua bác sĩ giám định của mình công ty bảo hiểm thẩm tra căn cứ của qui trình điều trị, chủ yếu xét đến quá trình và việc cấp thuốc và các dịch vụ y tế, xét xem liệu tính tiền đúng các dịch vụ cần thiết và loại chăm sóc y tế có tương ứng với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

 

Những cơ quan tương ứng có thể nộp đơn khiếu nại

  1. Người cung cấp dịch vụ y tế, tức là bác sĩ, bác sĩ trưởng, giám đốc, v.v.. Người cung cấp dịch vụ y tế kiểm tra khiếu nại và gửi thư trả lời cho bệnh nhân. Đơn khiếu nại phải được giải quyết trong vòng từ 30 đến 60 ngày kể từ khi nhận được.
  2. Cơ quan hành chính tương ứng mà đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ y tế cho bác sĩ liên đới (ủy ban tỉnh, tòa thị chính thủ đô Praha, Bộ tư pháp, Bộ nội vụ, Bộ quốc phòng, nếu là người thành lập cơ ở y tế). Đơn khiếu nại nộp cho cơ quan hành chính này trong trường hợp không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại của bác sĩ.
  3. Hội y học Séc, Hội nha khoa Séc, hay tổ chức chuyên nghiệp khác giải quyết những khiếu nại liên quan tới sai sót chuyên môn hay nghi ngờ bác sĩ hành động phi đạo đức.

Có thể khiếu nại hành vi phi đạo đức hay không chuyên nghiệp của bác sĩ trong vòng một năm kể từ khi xảy ra sự kiện. Đơn khiếu nại không phải chỉ bản thân bệnh nhân bị hại nộp, mà bất kỳ ai (người thân) có thể nộp. Đơn khiếu nại phải là văn bản viết và phải được giải quyết trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận được.

Nếu bệnh nhân không đồng ý với kết qủa giải quyết khiếu nại, thì có thể nộp đơn kháng trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định của hội đồng thanh tra, đơn kháng sẽ được Hội đồng danh dự của Hội y học Séc quyết định. Bác sĩ hoặc thành viên ủy quyền của hội đồng thanh tra có thể kháng lại quyết định này.

  1. Công ty bảo hiểm y tế nếu đã ký kết hợp đồng với bệnh viện, bệnh viện đa khoa hay bác sĩ, nhất là trong trường hợp cần kiểm tra căn cứ của qui trình điều trị, chủ yếu là quá trình và việc cấp thuốc và dịch vụ y tế, xét xem liệu chăm sóc được cung cấp có tương ứng chăm sóc thanh toán cho công ty bảo hiểm, liệu chỉ thanh toán những dịch vụ cần thiết, và liệu loại chăm sóc y tế có tương ứng với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Có thể nhờ công ty bảo hiểm can thiệp trong trường hợp bác sĩ hoặc nhân viên y tế từ chối thực hiện điều trị trong phạm vi chăm sóc được thanh toán.   

Việc giải quyết đơn khiếu nại tuân theo thủ tục hành chính, qui định giải quyết chậm nhất trong vòng 60 ngày.