Thời hạn thanh toán lệ phí quy định

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

1. Ngay lập tức – trong trường hợp thanh toán lệ phí quy định và thanh toán lệ phí cấp thuốc được thanh toán một phần hoặc thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt cho các cơ sở dược phẩm hiệu thuốc.

2. Ngay lập tức hoặc theo thỏa thuận – với nhà cung cấp dịch vụ y tế liên quan đến việc cung cấp dịch vụ y tế.