Jsem covid pozitivní

Vytvořeno: 12. 12. 2023 Poslední aktualizace: 12. 12. 2023

Jak zjistím, že jsem covid pozitivní?

V případě, že pociťujete příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého praktického lékaře, který zhodnotí váš zdravotní stav, případně vám provede test v ordinaci.

V současné době si můžete zakoupit antigenní test v lékárně a provést si ho sami doma. Při provedení testu postupujte dle přiloženého návodu od výrobce. Výsledek doma provedeného testu je pouze orientační, a proto byste při potížích měli kontaktovat svého lékaře.

Co mám dělat, když jsem pozitivní?

Pokud vám test provádí zdravotnický pracovník/lékař v ordinaci (RAT antigenní test), informuje vás o jeho výsledku ihned a rozhodne o dalším postupu léčby, případně Vám vystaví neschopenku.

V případě, že vám lékař vystaví žádanku na PCR test, po obdržení SMS s pozitivním výsledkem, kontaktujte vašeho lékaře (nejlépe telefonicky), který rozhodne o dalším postupu léčby a případně Vám vystaví neschopenku.

Pokud jste provedli antigenní test doma a máte pozitivní výsledek, kontaktujte vašeho lékaře (nejlépe telefonicky), který rozhodne o dalším postupu léčby a případně vám vystaví neschopenku.

Je mi nařízená izolace a musím zůstat doma?

Na základě diagnostikovaného onemocnění covid-19 vám v tuto chvíli není automaticky nařízena izolace. Izolace vám může být nařízena v případech, kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví. Vždy dbejte pokynů svého ošetřujícího lékaře a dodržujte stanovený postup léčby, případně dodržujte pokyny orgánu ochrany veřejného zdraví.

Nadále však platí, že jste nakažen vysoce přenosným infekčním onemocněním, a proto je vhodné omezit co nejvíce kontakt s ostatními osobami a zamezit tak dalšímu šíření onemocnění. Při nezbytném pohybu v kolektivu a při dalších činnostech, kdy jste v kontaktu s ostatními osobami, je žádoucí použít ochranu dýchacích cest.

Při příznacích respiračního onemocnění u vašeho dítěte, kontaktujte pediatra a v případě zjištěné pozitivity dodržujte pokyny lékaře, který vám může vystavit potvrzení nároku na ošetřovné (tzv. OČR). Do doby úplného odeznění příznaků onemocnění je vhodné zamezit kontaktu dítěte s jakýmkoliv kolektivem (třída, kroužky, sportovní aktivity aj.).

Jak se mám chovat ve svém okolí?

Stejně jako u nákazy jakýmkoliv jiným respiračním onemocněním se chovejte zodpovědně a dodržujte základní hygienická pravidla k omezení šíření infekční nemoci:

  • Zůstaňte doma a omezte jakékoliv návštěvy.
  • Myjte si často ruce. Používejte mýdlo a vodu.
  • Při kašli nebo kýchnutí si zakryjte nos a ústa ohnutým loktem nebo kapesníkem.
  • Omezte podávání rukou, objímání se při pozdravu a jiný osobní kontakt.
  • Zamezte kontaktu především se zranitelnými skupinami osob, jako jsou senioři nebo chronicky nemocní pacienti a osoby s oslabenou imunitou.

Další možná režimová opatření:

  • Chovejte se ohleduplně a nešiřte onemocnění dál ve svém okolí.
  • Kontaktujte svého zaměstnavatele a pokud to charakter vaší práce umožňuje, zůstaňte doma a vyhněte se kontaktu s kolegy.
  • Při pohybu v hromadných dopravních prostředcích zvažte nošení ochrany dýchací cest.

Jak dlouho mám dodržovat opatření?

Hygienická a režimová opatření je žádoucí dodržovat při jakékoliv respirační nákaze do úplného odeznění příznaků, minimálně však v délce 5 – 7 dnů.