Termín zahájení specializačního vzdělávání

Vytvořeno: 31. 8. 2009 Poslední aktualizace: 31. 8. 2009

Termín zahájení specializačního vzdělávání

Termínem zahájení specializačního vzdělávání je myšleno datum , kdy vybraný uchazeč na rezidenční místo pro rok 2009 (dále jen „RM”)  začal studovat.

Nelékaři:

§        Datum, které je uvedeno ve studijním průkazu, v případě, že uchazeč o RM se specializačním vzděláváním začal již dříve.

§        Ústní příslib termínu z pověřené organizace, popřípadě pozvánka k zahájení specializačního vzdělávání u zařazených uchazečů, kteří na zahájení studia čekají.

Lékaři:

§        Datum, které je uvedeno ve specializačním průkazu (průkazu odbornosti), v případě, že uchazeč o RM se specializačním vzděláváním začal již dříve. Konkrétně se jedná o datum prvního nástupu do pracovního procesu v oboru, ve kterém je přijat na rezidenční místo.

Upozornění!

Nejedná se o datum:

§         zařazení do oboru (lékaři)

§         zařazení do studia (nelékaři)

§        zahájení rezidentury – Výjimkou jsou vybraní uchazeči, kteří skutečně začínají v termínu, od kterého dané zdravotnické zařízení může pobírat dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2009 (např. 1.10. 2009).