Systém hlášení nežádoucích událostí

Vytvořeno: 14. 2. 2013 Poslední aktualizace: 14. 2. 2013

 

V předchozích letech byl v České republice vybudován v rámci projektu kvality MZ ČR „Evidence a řízení nežádoucích událostí při poskytování zdravotních služeb“ Národní systém hlášení nežádoucích událostí. Do tohoto systému se dosud zapojilo cca 73 zdravotnických zařízení lůžkové péče. Účastníci zapojení do systému dostávají pravidelný anonymizovaný benchmarking, srovnávající jejich situaci v oblasti hlášení nežádoucích událostí s ostatními účastníky. Pro zajištění jednotného postupu sběru dat byla zpracována a následně aktualizována Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, která je uveřejněna ve Věstníku MZ č. 7/2018 (dříve Věstník MZ č. 7/2016).

Výstupy z 1., 2. a 3. etapy projektu „Zavedení a zajištění  provozu a správy národního systému hlášení nežádoucích událostí v lůžkových zdravotnických zařízeních“ naleznete v přílohách níže.
 
Do roku 2013  byla správcem systému 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Poté  systém převzal ÚZIS ČR.
Více informací neleznete na webových stránkách ÚZIS ČR.
 
Konečným výstupem SHNU je tvorba systémových bezpečnostních preventivních a nápravných opatření. Cílem těchto opatření pro bezpečnou praxi je minimalizovat rizika při poskytování zdravotních služeb a ovlivnit přístup poskytovatelů ke kvalitě a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 
 

Benchmarking zdravotnický zařízení 2011 – 2012 naleznete zde (heslo: benchmarking)