Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásí dne 11. května 2011 Dekádu aktivit pro bezpečnost silničního provozu na léta 2011 – 2020

Vytvořeno: 11. 5. 2011 Poslední aktualizace: 11. 5. 2011
 

Na celém světě zemře 1,3 milionu lidí ročně v důsledku dopravních nehod. V Evropském regionu WHO se tento počet odhaduje na 120 000 osob, 2 miliony lidí jsou zraněny a postiženy každý rok.
 
Odpovědí na tento problém bylo rozhodnutí vlád po celém světě zaujmout aktivní postoj k tomuto tématu. Valné shromáždění OSN „Dekádu podpory bezpečnosti silničního provozu“, která poskytuje zemím rámcovou strukturu, jak podpořit aktivity k záchraně životů na silnicích. WHO bylo pověřeno hlavní a celkovou koordinací této Dekády.
 
„Česká republika stále patří mezi ty členské státy Evropské unie, které mají vysoký počet usmrcených osob v dopravě. V Česku je v přepočtu na milion obyvatel usmrceno každoročně téměř 3x více osob než v Nizozemsku, Švédsku nebo ve Velké Británii“ říká MUDr. Alena Šteflová ředitelka regionální úřadovny WHO v České republice. „Jenom za posledních 10 let zemřelo v důsledku dopravních nehod na českých silnicích 10 850 osob a dalších 308 545 osob utrpělo zranění“ dodává Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. z Centra úrazové prevence II. Lékařské fakulty University Karlovy v Praze.
 
„Prevence úrazů patří již několik let mezi hlavní priority Ministerstva zdravotnictví. Má-li být úrazová preventivní aktivita úspěšná, musí vycházet z úrazové situace, lokálních podmínek, opírat se o celostátní strategii, má být systémová, komplexní a dlouhodobá a má použít efektivní prověřené příklady dobré praxe“, uvádí MUDr. Vavroušek, MBA, náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví.
Situace se v České republice postupně zlepšuje, počet usmrcených každoročně klesá, ale je stále vysoký oproti motoristicky vyspělým států. Dekáda aktivit pro bezpečnost silničního provozu na léta 2011 – 2020 OSN je příležitostí, jak se zapojit do účinného boje s dopravní nehodovostí, a to jak v oblasti prevence, tak i represe. Dekáda dává prostor k zapojení se do aktivit státním institucím, občanským sdružením, médiím i jednotlivcům v souladu s jejím ústředním heslem „Společně můžeme zachránit miliony životů…“
 
Dekáda OSN pro aktivity v bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020
Užitečné odkazy
 
 

V příloze originální text této informace.

Přílohy