Struktura průměrné mzdy podle jednotlivých složek v platové třídě 9 a 14 za rok 2008 ve zdravotnických zařízeních nepodnikatelské sféry ČR pro potřeby odboru ochrany veřejného zdraví

Vytvořeno: 16. 4. 2008 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Přílohy