Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

STOP dekubitům – 19. 11. 2020

Vytvořeno: 19. 10. 2020 Poslední aktualizace: 22. 11. 2021

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP PU), který letos připadá na 19. listopad 2020. Tato osvětová akce, do které jsou zapojeny pečující osoby ze zdravotnických zařízení i rodinní příslušníci nemocných ohrožených dekubity, probíhá každoročně třetí listopadový čtvrtek. Jejím posláním je šíření povědomí o prevenci i léčbě dekubitů (proleženin a prosezenin), sdílení dobré praxe i praktická výměna zkušeností mezi zdravotnickými pracovníky, odbornou a laickou veřejností na národní i mezinárodní úrovni.

Dekubity (česky označovány jako proleženiny) trpí až 4 milióny pacientů v Evropě v nemocnicích a domácí péči a ohrožují novorozence, osoby se sníženou mobilitou, pacienty upoutané na lůžko i starší a chronicky nemocné (například s diabetem, onemocněním srdce a nervové soustavy a dalšími chronickými chorobami). Náklady na léčbu dekubitů jsou enormní a za nejúčinnější přístup je považována včasná prevence.

V kontextu současné pandemie koronaviru COVID-19 a zvyšujícího se množství hospitalizovaných pacientů v závažném stavu, se potřeba polohování a sledování stavu kůže v nemocnicích stává ještě významnější a naléhavější výzvou.  Jsou to právě dlouhodobí pacienti v intenzivní péči (na JIP a ARO), na geriatrických a interních odděleních, kteří nejčastěji trpí proleženinami. Prodloužení času hospitalizace pacienta kvůli léčbě dekubitů se při současné maximální naplněnosti evropských nemocnic jeví jako velmi rizikové i s ohledem na skutečnost, že vyšší počet pacientů ovlivňuje náročnost péče a snižuje čas běžně věnovaný polohování a dalším preventivním postupům nejen v péči o kůži.

 

Prevence a léčba poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami – ZDE

 

EPUAP Time to move for pressure ulcer prevention – Čas “se pohnout” – české titulky

 

WEBINÁŘ: Klinické výzvy při péči o COVID-19 pacienta (Clinical Challenges of Caring for COVID-19 Patients) – v angličtině

 

Články o pohodlí pacienta z celé Evropy (v angličtině):

 

Přílohy