Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

STOP Dekubitům – 16. 11. 2023

Vytvořeno: 7. 11. 2023 Poslední aktualizace: 7. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví a Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP) vás zve k připojení se ke dni STOP dekubitům pro rozšíření povědomí o dekubitech široké veřejnosti.

Jako každý rok pořádá i letos EPUAP den s názvem STOP Dekubitům, připadající na třetí čtvrtek v listopadu. Letos tento den připadá na 16. listopadu 2023.

 

Jak se můžete zapojit?

  • Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitu.
  • Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních akcí.
  • Šiřte informace o dekubitech ve své komunitě.
  • Zvyšte informovanost veřejných činitelů o problému dekubitů.
  • Přidejte se ke komunitě Stop Pressure Ulcers na sociálních sítích.

 

Více informací naleznete na stránkách EPUAP.org

Přílohy