STATUT Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj

Vytvořeno: 31. 10. 2016 Poslední aktualizace: 31. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Statut Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, který byl schválen příkazem ministra zdravotnictví č. 34/2018 ze dne 22. listopadu 2018.

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj (dále jen „Cena ministra“) se uděluje jako věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací podle § 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

Cenu ministra je možné udělit za mimořádný výsledek dosažený na základě účelové podpory poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací. O udělení ocenění rozhodne ministr zdravotnictví na návrh Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Celé znění Statutu Ceny ministra je uvedeno v příloze.

Přílohy