Statut a Jednací řád Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Vytvořeno: 1. 10. 2018 Poslední aktualizace: 22. 12. 2021

Příkaz ministra č. 60/2021, kterým se vydává Statut a Jednací řád Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Příkaz nabývá účinnosti 9. prosince 2021.

Přílohy