Stanovisko MZ – posudek a lékařský posudek dle § 91 odst. 4 a 6 zákona o sociálních službách

Vytvořeno: 20. 3. 2019 Poslední aktualizace: 25. 1. 2021

Stanovisko MZ ČR k dotazu, zda posudek/lékařský posudek o zdravotním stavu vydávaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství podle ustanovení § 91 odst. 4 a 6 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je vydáván v souladu s ustanovením § 41 a následných zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy