Stanovisko MZ – novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v souvislosti s přezkumem lékařských posudků, účinnost od 1. 11. 2017

Vytvořeno: 21. 11. 2017 Poslední aktualizace: 25. 1. 2021

Přílohy