Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k použití zdravotnických prostředků v rámci živnostenského zákona

Vytvořeno: 13. 11. 2023 Poslední aktualizace: 20. 11. 2023

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k použití zdravotnických prostředků v rámci živnostenského zákona vzniklo z činnosti Pracovní skupiny pro koncepční řešení oblasti zdravotních služeb a činností provozovaných dle živnostenského zákona za účelem sjednocení postupu krajských úřadů stran posuzování oprávněnosti použití zdravotnického prostředku při poskytování služeb péče o zdraví v rámci živností.

 

Zdravotnický prostředek nebo popis služby Stanovisko Ministerstva zdravotnictví
Spisová značka Datum vydání Stručný závěr

Bělení zubů

44360/2018

27. 11. 2018

Tuto službu nelze poskytovat v rámci provozování živnosti.

Přístrojová metoda EEG Biofeedback

45223/2018

27. 11. 2018

Tuto službu lze poskytovat v rámci provozování živnosti pouze zdravým jedincům k neléčebným účelům.

Dornova metoda

8646/2019

18. 03. 2019

Tuto službu lze poskytovat v rámci provozování živnosti.

Breussova masáž

8646/2019

18. 03. 2019

Tuto službu lze poskytovat v rámci provozování živnosti.

Lumenis Stellar M22, laser IIa

8124/2023

25. 04. 2023

Zdravotnický prostředek nelze používat v rámci provozování živností.

Přílohy