Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k dopadům změny kursu koruny na ceny léků v ČR

Vytvořeno: 19. 12. 2013 Poslední aktualizace: 19. 12. 2013

Stanovisko naleznete v příloze:

Přílohy