Stanovisko k tzv. jádrové úhradě

Vytvořeno: 9. 11. 2011 Poslední aktualizace: 9. 11. 2011
Stanovisko k novému způsobu stanovování úhrady léčivých přípravků na bázi ceny výrobce namísto dosavadní báze ceny pro konečného spotřebitele (tzv. jádrová úhrada) a k přepočtům mezi těmito bázemi

Přílohy