Stanovení nebezpečného výrobku: SWEET GIRL, Latest Fashion Design, No. DX537

Vytvořeno: 13. 9. 2022 Poslední aktualizace: 13. 9. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky  di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka SWEET GIRL, Latest Fashion Design, No. DX537
údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA, ITEM NO:PG884K58
EAN: 8592021008841 (neexistuje)


Výrobce dle značení/ země původu:
Zhejiang KG-Mart Trading Co., Ltd, No 999 Chouzhou North Road, Yiwu City, Zhejiang China/ Čína

Dovozce dle značení: First Power Company EV s.r.o., Nerudova 209/10, Praha 1-118 00 Malá Strana

Distributor: ADAPTA, spol. s.r.o., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9– Běchovice, IČO: 41327373

Prodejce: Nguyen Ngoc Linh, nám. ČSA 36, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 28095138

(prodejna: Charlotte, Masarykovo náměstí 68/22, 682 01 Vyškov)

 

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 21,2 ± 8,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s velkou výraznou hlavou a výraznýma očima, s  různobarevnými vlasy, vysoká cca 16 cm. Panenka je oblečená v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem, event. s ozdobou ve tvaru srdce s mašlí. Na přední straně jsou uvedeny texty identifikující výrobek (SWEET GIRL, Latest Fashion Design) a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek, texty identifikující výrobek, kód výrobku No.DX537 a údaj o zemi původu. Na spodní straně skládačky je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA), kód ITEM NO:PG884K58, neexistující EAN kód, údaj o zemi původu, údaj o dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na horní straně skládačky jsou uvedené texty identifikující výrobek.