Mgr. Stanislav Měšťan – státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 6. 5. 2019 Poslední aktualizace: 30. 10. 2023


Mgr. Stanislav Měšťan
(*1977) se zpočátku kariéry věnoval práci středoškolského učitele a školitele, v letech 2011–12 pracoval jako konzultant v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Deloitte Advisory. Na resort zdravotnictví přišel z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde v obdobích 2006–2010 a 2012–2019 zastával pozice referenta a vedoucího oddělení v oblasti vzdělávání, rozvoje a péče o zaměstnance. Od prosince 2016 do dubna 2019 zde byl ředitelem odboru personálního a státní služby.

Stanislav Měšťan disponuje komplexní znalostí oblasti HR, manažerského rozvoje, projektového řízení a výkonu státní služby získanou výkonem praxe v oblasti státní správy i privátní sféry a soustavně rozvíjenou aktivní účastí v odborných platformách a konferencích. Má zkušenosti s lektorskou a publikační činností v oblasti řízení a rozvoje lidského kapitálu a problematiky implementace státní služby.

Vystudoval učitelství dějepisu a zeměpisu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Ke dni 2. května 2019 byl jmenován státním tajemníkem v Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Stanislav Měšťan je ženatý, má dvě malé dcery. Zajímá ho historie, aktuální společenské dění, řešení environmentálních problémů a technologický pokrok ve všech aspektech života. Rád se věnuje sportu – silniční cyklistice, plavání a lyžování.