Spuštění online aplikace ke sledování spokojenosti pacientů

Vytvořeno: 25. 6. 2015 Poslední aktualizace: 25. 6. 2015

 

Dne 25. 6. 2015 bylo zahájeno pilotní spuštění online aplikace ke sledování spokojenosti pacientů a jejich zkušeností s poskytovanou zdravotní péčí.

 

V současné době nabízí online dotazník možnost hodnotit pouze oblast ambulantně poskytovaných zdravotních služeb (ambulantní specialista či všeobecný praktický lékař).

Rádi bychom touto cestou posílili pozici pacienta, jehož názor je pro nás z hlediska kvality a bezpečí poskytovaných služeb velmi cenný a podstatný.

Ministerstvo zdravotnictví na projektu „online spokojenosti pacientů“ spolupracuje s Koordinačním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).