Společná akce v oblasti hodnocení zdravotnických technologií (EUnetHTA JA3)

Vytvořeno: 3. 7. 2018 Poslední aktualizace: 3. 7. 2018

Společná akce EUnetHTA JA3 má za cíl definovat a zavést do praxe udržitelný model vědecké a technické spolupráce mezi evropskými státy v oblasti hodnocení zdravotnických technologií (dále jen HTA). Cílem je zvýšit kvalitu a efektivitu společné práce v oblasti HTA na evropské úrovni; podpořit členské státy při získávání relevantních informací o HTA, které jsou objektivní, spolehlivé, včasné a srovnatelné; podporovat informovaná rozhodnutí ve zdravotnictví a zdravotnických technologiích a předejít prostřednictvím sdílení informací duplicitě hodnocení. Výsledkem společné akce by mělo být vypracování obecné strategie, zásad a udržitelných mechanismů evropské spolupráce v oblasti HTA ve světle Směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

UnetHTA JA3 navazuje na dosud realizované iniciativy evropské sítě EUnetHTA, v jejímž rámci spolupracuje již 81 organizací z 29 zemí. Síť začala fungovat v roce 2005, kdy skupina 35 organizací zahájila projekt EUnetHTA 1 (2006–2008). Jeho cílem bylo posoudit možnosti a hlavní problémy posílené nadnárodní spolupráce.

Evropská komise od té doby poskytla na podporu spolupráce mezi orgány pro hodnocení zdravotnických technologií značné finanční prostředky. Proběhly již dvě společné akce EUnetHTA: EUnetHTA 1 v období 2010–2012 (s rozpočtem 6 milionů eur) a EUnetHTA 2 v období 2012–2015 (s rozpočtem 9,5 milionu eur). Společná akce 1 zavedla do praxe účinnou a udržitelnou spolupráci při hodnocení zdravotnických technologií v Evropě a společná akce 2 posílila praktické uplatňování přístupů a nástrojů pro přeshraniční spolupráci v této oblasti.

Současná Třetí společná akce (EUnetHTA 3 s rozpočtem 20 milionů eur) byla zahájena v červnu 2016 a potrvá do roku 2020.

Více informací naleznete na webových stránkách společné akce https://www.eunethta.eu/

 

Zdroj: Evropská komise