Společná akce na podporu zavádění digitálních řešení v poskytování integrované zdravotní péče (JADECARE)

Vytvořeno: 9. 2. 2022 Poslední aktualizace: 9. 2. 2022

Projekt „Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care (JADECARE)“ je společnou akcí členských států EU realizovanou v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020.

Společná akce je věnována transformaci zdravotní i sociální péče v Evropě podporované digitálními technologiemi. Hlavním podnětem k soustavným reformním snahám je stárnoucí populace v zemích EU a s tím spojené chronické choroby, které znamenají zátěž jak pro obyvatele, tak pro zdravotní systémy. Cílem akce je prostřednictvím šíření 4 osvědčených prací ze 4 regionů EU posílit schopnost národních orgánů v oblasti zdraví úspěšně řešit důležité aspekty transformace zdravotnického systému, zejména přechod na digitálně zabezpečenou, integrovanou péči zaměřenou na člověka.

Do společné akce je celkem zapojeno 48 institucí ze 17 zemí, přičemž ČR se bude společné akce účastnit prostřednictvím odboru MZ ČR NCEZ jako národní kompetentní orgán ve spolupráci s FN Olomouc a jejím Národním telemedicínským centrem. Implementace akce probíhá realizací 8 pracovních balíčků, přičemž ČR participuje na 7 z nich (jedná se zejména o pilotní aplikaci 3 ze 4 příkladů dobré praxe).

Celkový rozpočet této významné společné akce je téměř 5 milionů EUR, z toho představují výdaje MZ ČR a partnera FN Olomouc 51 495,89 EUR.

Více informací o této společné akci naleznete na jejích webových stránkách https://www.jadecare.eu/.