Společná akce na budování Evropského prostoru zdravotních dat (TEHDAS)

Vytvořeno: 9. 2. 2022 Poslední aktualizace: 9. 2. 2022

Projekt „Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS)“ je společnou akcí členských států EU realizovanou v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020.

Hlavní idea společné akce vychází ze Závěrů Rady EU z roku 2017, které nastavily strategii Evropské unie v oblasti digitální transformace ve zdravotnictví, přičemž byl stanoven cíl vytvořit Evropský prostor zdravotních dat (EHDS) do konce roku 2021. EHDS bude postaven na třech hlavních pilířích: robustním systému správy dat a pravidlech pro výměnu údajů, kvalitě údajů, silné infrastruktuře a interoperabilitě. Jako vhodný nástroj pro spolupráci na těchto pilířích byla zvolena tzv. společná akce, tj. projekt propojující kompetentní orgány členských států EU v oblasti veřejného zdraví a další zainteresované strany.

Do společné akce je celkem zapojeno 26 států, přičemž za ČR kompetentní orgán participuje MZ ČR, konkrétně odbor ITEZ. Implementace společné akce probíhá prostřednictvím 8 pracovních balíčků, přičemž ČR je zapojena do pěti z nich. Zapojeni jsou externí experti, zejména z oblasti práva ve zdravotnictví a správy dat.

Celkový rozpočet této významné společné akce je přibližně 4,16 milionů EUR, z toho plánované oprávněné výdaje pro ČR představují 53 500 EUR.

Více informací o této společné akci naleznete na jejích webových stránkách https://tehdas.eu/.