Společná akce HEROES

Vytvořeno: 2. 3. 2023 Poslední aktualizace: 25. 3. 2024

Česká republika se v roce 2022 zapojila prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví do Společné akce Heroes (JA HEROES) financované z programu EU4Health.

Společná akce HEROES je zaměřena na zlepšení plánovacích kapacit pracovníků ve zdravotnictví evropských zemí tak, aby byla zajištěna dostupnost, udržitelnost a odolnost zdravotnických služeb. JA řeší tři hlavní cíle:

1) zlepšit používané databáze v plánování pracovních sil ve zdravotnictví;

2) vyvinout účinné nástroje a metody pro provádění plánování pracovních sil ve zdravotnictví;

3) definovat nejlepší mix dovedností, který potřebuje profesionály k provádění plánování pracovních sil ve zdravotnictví.

Činnosti budou organizovány kolem tří hlavních skupin zemí s podobnými charakteristikami v jejich zdravotnických systémech. Pro každý ze tří cílů provedou klastry analýzu stávajícího stavu a definují scénář žádoucího cílového stavu na úrovni členských států. Nakonec každá země navrhne cestovní mapu a provede implementační strategii pro dosažní těchto cílů. Klastrování a celková koordinace společné akce zajistí vzájemné učení a sdílení úspěšných postupů napříč zeměmi. Již v prvních krocích společné akci partneři zajistí systematické zapojení různých zúčastněných stran (např. tvůrců politik, veřejnosti instituce, kategorie asociace, akademická sféra), kteří budou zase součástí sítě odborníků, povolaných garantovat implementaci, udržitelnost a neustálé zlepšování výsledků společné akce. Hodnota společné akce není omezena na zúčastněné členské státy, ale dále naopak bude přímo použitelná pro všechny členské státy. Tito budou schopni porovnat svou národní strategii plánování pracovních sil ve zdravotnictví s mezinárodními zkušenostmi a následně se přizpůsobit. Bude také přínosem pro nadnárodní subjekty tím, že poskytne základ pro více homogenní a srovnatelné údaje napříč státními hranicemi.

Do společné akce je zapojeno celkem 18 zemí, kromě České republiky jsou to Itálie, která je koordinátorem celé společné akce, dále Belgie, Chorvatsko, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Litva, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Za Českou republiku se společné akce účastní kromě Ministerstva zdravotnictví, které je hlavním partnerem ještě Ústav zdravotnických informací a statistiky, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Společná akce byla zahájena 1. února 2023, bude trvat tři roky a náklady byly stanoveny dle alokace výzvy na 8 748 922,55 eur, z čehož bude 6 999 137.99 eur hrazeno prostředky Evropské unie.

Aktuální informace k implementaci společné akce je možné nalézt zde