Soustava cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví s popisy cílů

Vytvořeno: 7. 4. 2016 Poslední aktualizace: 7. 4. 2016

V tomto dokumentu jsou strategické, specifické cíle a opatření podrobně rozpracovány a popsány za účelem vytvoření podkladu pro zpracování studií proveditelnosti, definování a nastavení identifikátorů a metrik, posouzení uživatelských scénářů. Dokument se stal podkladem pro vypracování architektury elektronického zdravotnictví a mapování implementačních projektů na jednotlivé cíle a opatření na základě rozpracované architektury. Na vzniku dokumentu se podíleli členové Týmu pro tvorbu strategie a další přizvaní odborníci v roli autorů, editorů a oponentů.

Přílohy