Snižování administrativní zátěže sester

Vytvořeno: 18. 3. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

V pátek dne 15. 3. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA v NCO NZO Brno uskutečnilo jednání se zástupci NCO NZO a ČAS k podnětům ke snižování administrativní zátěže sester.

Přítomní se shodli na nutnosti podporovat a rozvíjet vedení zdravotnické dokumentace v elektronické formě, sdílení příkladů dobré praxe, na zamezení duplicitních záznamů a přípravě společného doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb.