Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni

Vytvořeno: 18. 8. 2009 Poslední aktualizace: 18. 8. 2009

Garant: Odbor zdravotních služeb

V roce 2008 se realizoval projekt Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni, který předložila společnost Software Production s.r.o. a hlavním řešitelem byl MUDr. Miloš Suchý. 

Výstupem z tohoto projektu je Metodika  prevalenčního sledování rizika a výskytu dekubitů, která je  uveřejněna ve Věstníku MZ ČR č. 6/2009 a na portálu kvality a bezpečí MZ v sekci Měření kvality zdravotních služeb – metodické dokumenty ke stažení.

Dílčí výstupy z projektu najdete v příloze níže.

 

Přílohy